Sökning: "passiv coping"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden passiv coping.

 1. 1. Katters användning av burutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Aune; [2019]
  Nyckelord :burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

  Sammanfattning : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. LÄS MER

 2. 2. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Hansson; [2019]
  Nyckelord :hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Sammanfattning : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. LÄS MER

 3. 3. PTSD hos hund : en enkätstudie om psykiskt trauma hos hund

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Alupo; [2017]
  Nyckelord :canis familiaris; ethology; canine PTSD; post-traumatic stress disorder; dog psychology;

  Sammanfattning : Canine post-traumatic stress disorder (PTSD) is a subject in need of scientific attention, as dogs suffer greatly from traumatisation. Previous animal studies prove the disorder not only to be a human phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Copingstrategier i vardagen vid multipel skleros - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Ross; Felicia Söderlund; [2016]
  Nyckelord :multipel skleros; coping; omvårdnad;

  Sammanfattning : Multipel Skleros [MS] en är kronisk, neurologisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet genom nedbrytning av myelin, vilket försvårar nervsignalernas transport till målcellerna. Den som drabbats av MS kan uppleva symptom av fysisk och psykisk karaktär som pareser, spasticitet, koordinationsstörningar, fatigue, depression och ångest. LÄS MER

 5. 5. Att leva livet med Reumatoid Artrit : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser kring att bära och hantera en kronisk diagnos

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Blyckert; Hanna Crowén; [2016]
  Nyckelord :Reumatoid artrit; psykologisk inverkan; fysisk aktivitet; psykiskt välbefinnande; välbefinnande; phsycological well-being; well-being; KASAM; self-efficacy; coping; copingstrategier; hantering; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och få djupare förståelse för hur olika psykosociala faktorer kan påverka livssituationen för personer med Reumatoid Artrit (RA) samt hur de hanterar sin diagnos. Syftet var även att undersöka vilken roll fysisk aktivitet spelar i deras liv. LÄS MER