Sökning: "passiv"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade ordet passiv.

 1. 1. „EINFACH NUR MIT DEM ARSCH WACKELN, REICHT HALT NICHT.“ Eine korpusbasierte Analyse von Somatismen mit dem Körperteil Arsch und dessen konzeptuellen Eigenschaften

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alena Wattenberg van Hal; [2020-01-29]
  Nyckelord :tyska; Phraseologismus; Somatismus; konzeptuelle Metapher; Metonymie; Korpus; Frameanalyse;

  Sammanfattning : I denna studie ska de konceptuella egenskaperna som kroppsdelen Arsch (arsle/röv) uppvisar, och som skapar den icke-bokstavliga meningen i metaforiska uttryck innehållandes en kroppsdel (somatismer), närmare undersökas. Som teoretisk utgångspunkt tjänar Lakoff & Johnsons Conceptual Metaphor The-ory i kombination med en frameteoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering och konstruktion av passiv mekanisk pitch för småskaliga horisontalaxlade vindkraftverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Oljelund; [2020]
  Nyckelord :Wind; turbine; wind; power; pitch; mechanical; passive; design; dimension; sizing; HAWT; axis; horizontal; axle; small; scale; torsion; spring; spring; loaded; torsion; BEM; blade; element; mechanical; engineering; power; production; over; rated; wind; tip; speed; ratio; Vindkraft; vind; kraft; pitch; mekanisk; passiv; konstruktion; dimensionering; horisontalaxlad; horisontal; axlad; horisontalaxlat; småskala; småskalig; små; skala; vridfjäder; torsionfjäder; fjäderbelastad; fjäder; vrid; torsion; BEM; Blad; Element; maskinteknik; effektproduktion; över; märkvind; löptal;

  Sammanfattning : För vindkraftverk i mindre skala används i huvudsak två sätt att avlasta vid höga vindhastigheter, stallreglering och girning ur vind. En tredje metod är att pitcha rotorbladet till en mindre attackvinkel. Då minskar belastningen på rotorbladet samtidigt som effektgenerering kan bibehållas. LÄS MER

 3. 3. POST-ANNOUNCEMENT-DRIFT : EN KOMBINATION AV PASSIV- OCH AKTIV FÖRVALTNINGSTRATEGI

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Forsman; Jonathan Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis. Random walk; PEAD; Rapportreaktion; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Att som professionell investerare lyckas överavkasta sitt jämförelseindex år efter år är lättare sagt än gjort. Oavsett vilken strategi en förvaltare använder sig av kan det vara svårt att kontinuerligt lyckas prestera bättre än marknaden. LÄS MER

 4. 4. Talerättsklausuler i licensavtal - Civil- och processrättsliga effekter av överenskommelser om licenstagares talerätt i intrångsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Åkerfeldt; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är vanligt att parter till ett licensavtal kommer överens om vilken part som ska vara ansvarig för att skydda licensobjektet mot intrång. I samband med det inför parterna ofta en klausul i licensavtalet som föreskriver begränsningar i licenstagarens rätt att föra intrångstalan. LÄS MER

 5. 5. Attenuation AND awareness? : Designing a method for measuring accuracy and certainty of sound identification when wearing a HPD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Markus Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; method design; sound identification; situational awareness; hearing protection devices; noise pollution; level-dependent function; Teknisk design; metoddesign; ljudidentifikation; situationsmedvetenhet; hörselskydd; buller; bullerföroreningar; nivåberoende funktion;

  Sammanfattning : Noise pollution is widespread in today’s society, from traffic to industrial sources, and many people are confined to unhealthy acoustic environments through their employment. When noise cannot be eliminated at the sound source, the protective measure is usually to equip the employee with hearing protection devices (HPDs), e.g. LÄS MER