Sökning: "passiva kylningsmetoder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden passiva kylningsmetoder.

 1. 1. Reliable Carburization of AISI H13 Steel : The Impact of Preoxidation

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Martin Palm; [2020]
  Nyckelord :Preoxidation; Case hardening; Uddeholm Orvar® Superior; Passive oxide layers; Iron oxides; Carbon adsorption;

  Sammanfattning : Case hardened Uddeholm Orvar® Superior (Orvar) has the potential to replace currently used materials in shafts inside transmissions, which would lower the overall weight and thus result in lower fuel consumption while maintaining the necessary mechanical properties. However, previous studies have failed to reliably carburize the steel during the case hardening process. LÄS MER

 2. 2. Analys av passiva kylningsmetoder vid tillämpning över en hotspot genom analytiska och numeriska simuleringar : Till vilken grad kan passiva kylningsmetoder tillgodose ett lokalt kylningsbehov i ett marint framdrivningssystem?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Boris Jadrijevic; [2014]
  Nyckelord :CFD simulering; marine propulsion; termisk modellering; passiva kylningsmetoder;

  Sammanfattning : I ett marint framdrivningssystem byggt av Rolls-Royce Marine i Kristinehamn, kallat POD Propulsion - MermaidTM, kyls systemets yttre delar med förbiströmmande vatten. Det kylande vattnet kompletteras av ett internt luftkylningssystem vilket, till följd av en lägre kylningskapacitet än för det externa vattnet, förorsakar en otillräcklig kylning i den sektor av elmotorns stator vars periferi kyls av kylluftsströmmen. LÄS MER