Sökning: "passive measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden passive measurement.

 1. 1. Utveckling av mätmetod och prestandaanalys av LoRa

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Parham Gitijah; [2019]
  Nyckelord :LoRa; IoT; LPWAN; Internet of Things; signal strength; packet loss; latency; jitter; data rate; passive measurement; LoRa; LPWAN; IoT; datahastighet; bandbredd; signalstyrka; paketfördröjning; paketförlust; fördröjningsvariation; passiv mätning;

  Sammanfattning : Internet of Things(IoT) tillämpningar har ökat under de senaste åren och därför behövs nya kommunikationstekniker som uppfyller kriterierna låg strömförbrukning, lång räckvidd samt låg kostnad, som behövs för att distribuera tekniken i samhället. LoRa (Long Range) är en framstående trådlös kommunikationsteknik som utvecklades av LoRa Alliance för att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER

 2. 2. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 3. 3. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER

 4. 4. Characterization of Passive Intermodulation Distortion in MultiBand FDD Radio Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tomás Soares da Costa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intermodulation distortion (IMD) is a phenomenon that results in generation of spurious distortion signals when two or more signals of different frequencies pass through a nonlinear system. In general, IMD occurs in active circuits of a radio system, however, passive wireless components such as filters, transmission lines, connectors, antennas, attenuators etc. LÄS MER

 5. 5. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nicole Gandre Lauridsen; [2019]
  Nyckelord :goniometry; fetlock; carpus; joint motion;

  Sammanfattning : Skäl att utföra studien: Radiografi har länge använts som ”Gold Standard” vid mätningar av ROM. Då radiografi både är dyrt, tidskrävande och utsätter patienter och personal för strålning behövs en objektiv och validerad metod för att mäta ROM som saknar radiografins nackdelar. LÄS MER