Sökning: "passive"

Visar resultat 1 - 5 av 1321 uppsatser innehållade ordet passive.

 1. 1. ANDRA HENOKSBOKEN (kortare recension). Översättning och språkliga kommentarer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Henrik Flemberg; [2019-06-12]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Andra Slaviska Henoksboken; apokalyptik; textologi;

  Sammanfattning : The Slavonic Book of Enoch (2 En) is here translated into Swedish, and given some philologicalcommentaries. Current information about the work’s manuscripts is reported. Characteristics of theSlavonic language in 2 En are presented. LÄS MER

 2. 2. EFFEKTEN AV AKTIV ELLER PASSIV RÖRELSETRÄNING EFTER BÖJSENSKADA I HANDEN FÖR ATT ÅTERFÅ AKTIVITETSFÖRMÅGAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Tenfält; [2019-02-28]
  Nyckelord :Flexor tendon injury; ; early active motion; early passive motion; rehabilitation; outcome measure;

  Sammanfattning : Bakgrund Böjsenskador i fingrarna är relativt vanligt förekommande på Sverigeshandkirurgiska kliniker. Orsaken är ofta en skärskada. En avskuren sena måstesys ihop för att handen ska kunna användas i dagliga aktiviteter. Efter ensensutur finns stor risk för sammanväxningar, vilket kan påverka finmotorikoch greppförmåga. LÄS MER

 3. 3. The impact of social influence on pre-evacuation behavior - An eye tracking analysis on information gathering during pre-evacuation behavior, comparing normative and informational social influence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Rebecca Rostedt; Sofie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social influence; informational social influence; normative social influence; pre-evacuation; evacuation; eye-tracking; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study explores social influence within the pre-evacuation phase, which includes a literature review followed by experiments. The study is based on experiments by Latané and Darley (1968) but altered, here using eye tracking to examine if people who are alone use their gaze in the same way as people in a group, when collecting information in the pre-evacuation phase. LÄS MER

 4. 4. A Preliminary Design Study for a Small Passive Lead-bismuth Cooled Fast Reactor

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Chen Wang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Jag är papperslös. Jag får inte ta min rättvisa.” En kvalitativ studie om papperslösa personers situation och strategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Spångö; Ebba Bäcklund; [2019]
  Nyckelord :undocumented migrants; organization; deportability; acts of citizenship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how undocumented migrants in Sweden describe their situation and which strategies they develop to handle their situation. The method being used has a qualitative approach and the material was collected through semi structured interviews with five individuals who live or have lived previously as undocumented migrants in Sweden. LÄS MER