Sökning: "passivhus problem"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden passivhus problem.

 1. 1. Solfångare : Ett system för att minska energitillförseln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ludvig Wikström; [2020]
  Nyckelord :solar collectors; solar energy; heating systems; energy engineering; energiteknik; solfångare; solceller; solenergi; sol; energi;

  Sammanfattning : Klimatet och samhället förändras hela tiden och medvetenheten för konsekvenserna ökar. Genom att utnyttja alla tillgängliga delar i en energieffektivisering blir det möjligt att minska den tillförda energin till fastigheten. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringens påverkan på inomhusklimatet och energibehovet i småhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Magnus Källberg; Rikard Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Energy demand; Overheating; Comfort cooling; Simulation; VIP-Energy; Passive house; BBR; FEBY; Climate change; Solar shading; Energibehov; Överhettning; Komfortkyla; Simulering; VIP-Energy; Passivhus; BBR; FEBY; Klimatförändringen; Solavskärmning;

  Sammanfattning : Småhus byggs allt tätare och mer välisolerade för att klara de nationella målen på energieffektivisering samtidigt som klimatet beräknas bli varmare som följd av klimatförändringarna. Ett dåligt inomhusklimat kan leda till hälsoproblem och ökad dödlighet. LÄS MER

 3. 3. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 4. 4. Optimal tjocklek av isoleringsmaterial i en energieffektiv byggnad : Minimering av primärenergianvändning, växthuspotential och kostnad ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :OLIVIA KRAKAU; VIKTOR LA TORRE RAPP; [2018]
  Nyckelord :LCA; passive housing; energy calculations; optimization; LCA; passivhus; isoleringsmaterial; energiberäkningar; optimering;

  Sammanfattning : I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för nära en femtedel av koldioxidutsläppen och en tredjedel av energianvändningen varav en stor del kommer från uppvärmning av byggnader. Ett tillvägagångssätt för att minska energibehovet i bostäder är genom krav på energieffektivitet. LÄS MER

 5. 5. Morgondagens studentbostäder; En rapport med gestaltningsförslag i svensk passivhusstandard gällande bostadsbristen för studenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Alex Johansson; Fredrik Brommesson; [2018]
  Nyckelord :nyckelord: bostadsbrist; studentbostäder; kollektivt boende; bostadsutformning; isoverenergi; passivhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden today is suffering from a housing shortage. Not least among young adults, students in particular. One reason to why the supply of housing is insufficient and unable to meet the demands most likely has to do with the slow construction rate that occured between the years of 2008 and 2012. LÄS MER