Sökning: "passivhus"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet passivhus.

 1. 1. Hus på stolpar som byggnadsmetod : En studie av projektet Emils Backe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Stilt Houses; Sustainability; Careful Foundation; Sustainable Foundation; Hus på stolpar; Stolphus; Hållbarhet; Varsam grundläggning; Hållbar grundläggning;

  Sammanfattning : Att bygga hus på stolpar, upplyfta ovanför mark eller vatten, har varit ett traditionellt sätt att bygga i många delar av världen och även i Sverige finns exempel på detta. På senare tid har det lyfts fram som en metod för varsam grundläggning för att bevara naturen i områden med höga natur- och kulturvärden. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar med passivhusstandard : En studie om små enbostadshus i norra Sverige

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Ignberg; [2019]
  Nyckelord :Passive house; Energy efficient construction; FEBY; Small houses; Northern Sweden; Turnkey contract; Passivhus; Energieffektivt byggande; FEBY; Byggteknik; Småhus; Enbostadshus; Norrland; Totalentreprenad;

  Sammanfattning : Som följd av EUs direktiv om nya byggnaders energiprestanda ökar kraven på det svenska byggnadsbeståndet. Passivhusstandard är ett energiklassningssystem som kan nyttjas som verktyg för att nå energieffektiva byggnader. LÄS MER

 3. 3. Hållbart boende : Värdesättning och betalningsvilja för miljöcertifierad bostad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Calderon; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbart byggande; hållbart samhällsbyggande; hållbart boende; betalningsvilja; boendes miljöpåverkan; miljöcertifierade bostäder; miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad; Svanen; FEBY18; PHI;

  Sammanfattning : I bygg- och fastighetssektorn används en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning till byggnader. EU-kommissionen har infört att alla nyproducerade byggnader ska vara nära nollenergibyggnader till den 31 december 2020. LÄS MER

 4. 4. Energiberäkningar på unikt lågenergihus : Beräkningar av elenergibehov, tankar kring självförsörjning och frågor om klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik; passivhus; lågenergihus; energiberäkningar; energibehov; fastighetsenergi; hushållsenergi; självförsörjning; rundbalshuset; solceller; energilagring; ekologiskt byggande;

  Sammanfattning : För drygt två år sedan började Laura och Erik Vidje att bygga sitt eget hus i utkanten av Umeå. Det här byggprojektet skulle senare visa sig bli ett unikt och uppmärksammat projekt med många involverade och intresserade parter. LÄS MER

 5. 5. EU-s direktiv om byggnaders energiprestanda : Om konsekvenser och umaningar för denSvenska byggbranschen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Katarzyna Oreziak; [2018]
  Nyckelord :passivhus;

  Sammanfattning : The growing ecological awareness makes energy saving, with particular emphasis on minimizing energy losses and exploiting renewable sources, increasingly important. Buildings account for 40% of total energy consumption, and thus have a huge impact on the environment. LÄS MER