Sökning: "passivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet passivitet.

 1. 1. Klander och nullitet – aktieägares skydd mot felaktiga stämmobeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; klandertalan; nullitetstalan; passivitetsverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general meeting is the top decision-making body in a Swedish limited company and the only body where the shareholders have power to influence the acts of the company. The kind of resolutions the general meeting may decide upon and how they shall be decided is regulated in detail, in order to protect interests of the shareholder minority and the creditors. LÄS MER

 2. 2. "Världen kommer inte bli bättre av sig själv" : En kvalitativ studie om civil olydnad och identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :civil olydnad; diskurs; identitet; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila olydnad skapar mening och identitet. Jag har även intresserat mig för deras motiv och drivkrafter, samt hur de rättfärdigar genomförandet av aktioner som innefattar lagbrott. LÄS MER

 3. 3. När kan parts passivitet inom avtalsrätten få rättsverkan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Katarina Mellberg; [2019]
  Nyckelord :Passivitet; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar passivitet inom avtalsrätten och när denna kan få rättsverkan. Juridiskt innebär passivitet att man underlåter att agera, exempelvis genom att underlåta att godkänna anbud, att neka anbud eller att förtydliga på något sätt. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars passivitet vid brott mot barn - En studie av straffrättsligt underlåtenhetsansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Passivitet; kriminalisering; rättsliga principer; barn; våld i nära relation; barnets bästa; barnkonventionen; underlåtenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avtalsbunden genom emojis? : Om digitala uttryckssymboler som tolkningsdata för avtalsbundenhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sophia Nyberg Altman; [2019]
  Nyckelord :avtal; avtalsbundenhet; tolkningsdata; digitala tolkningsdata; viljeförklaring; digital viljeförklaring; emoji; emojis; emojier; konkludent handlande; passivitet;

  Sammanfattning : I uppsatsen har behandlats vilka förutsättningar det finns enligt svensk rätt för avtalsbundenhetatt uppstå genom kommunikation baserat på emojier. För att uppnå uppsatsens syfte har utretts(1) hur avtalsmekanismen fungerar traditionellt och digitalt, (2) om det finns tillbörligaalternativa former för avtalsslut, (3) hur emojin ter sig som tolkningsdata för avtalsbundenhetoch (4) om avtalstolkning kan reda ut eventuella svårigheter i att tolka emojin. LÄS MER