Sökning: "passwords"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet passwords.

 1. 1. Webbapplikationssäkerhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Eklund Kavtaradze; [2021]
  Nyckelord :Oauth2.0; security; authorization; passwords; JWT; Oauth2.0; säkerhet; autentisering; lösenord; JWT;

  Sammanfattning : Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. LÄS MER

 2. 2. Säkerhet i smarta hem: användares agerande : En fallstudie i användares möjligheter att agera och deras agerande för att hålla smarta hemprodukter säkra.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Anton Eriksson; Joel Tjernström; [2020]
  Nyckelord :IoT; Internet of Things; smart homes; smart home; users; security; act; early adopter; IoT; Internet of Things; smarta hem; smart hem; användare; säkerhet; agera; early adopter;

  Sammanfattning : This study explores how smart home users act to keep their smart products safe. The sample was identified in the literature as early adopters. These were studied through a qualitative case study with semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Enhanced password recovery through user profiling : Improving password guessing accuracy by utilizing user metadata

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mohammadmahdi Khorsravi Joashaghani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ability to recover passwords is an important step in red-teaming and penetration testing and can help users to prevent data loss in case the data is password protected and the password is lost. In this thesis, an exploration of password recovery is made by incorporating user profiling. LÄS MER

 4. 4. Lösenordshantering bland anställda på IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jamilla Johansson; Fredrik Bongcam; [2020]
  Nyckelord :information security; password; password security; password usage; IT companies; employees; PMT; CIA; informationssäkerhet; lösenord; autentisering; lösenordshantering; IT-företag; anställda; PMT; CIA;

  Sammanfattning : In 2019 over 60% of Swedish companies had their business processes digitalized, which mean that they need to protect the digitalized data and information. A common method for protecting digital information and data is by using authentication methods. One authentication method is by using passwords. LÄS MER

 5. 5. AWS lambda functions vs. Virtual server for a DNS firewall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Buster Hultgren Wärn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malicious websites contain ways of tricking its victims into downloading malware or getting their sensitive information such as username and passwords. Traditional firewalls block these websites on the client side after already requesting their contents. LÄS MER