Sökning: "pastisch"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet pastisch.

 1. 1. Att Bygga i Historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Melker Svensson; [2021]
  Nyckelord :Karlskrona; kulturmiljö; saluhall; världsarv;

  Sammanfattning : I detta thesis project har jag studerat kulturmiljön i min hemstad Karlskrona för att få en förståelse för vad kulturmiljön består av och hur jag som arkitekt kan förhålla mig till den och låta den influera  gestaltningen av en ny byggnad utan att resultera i en pastisch.Inspirationen har varit de diskussioner som förts i den svenska arkitekturdebatten, men framförallt i Karlskrona under senare år kring de arkitektoniska projekt som föreslagits eller genomförts. LÄS MER

 2. 2. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 3. 3. Att skriva pastisch – förslag till en analytisk kompositionsmodell

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Filip Vester; [2020]
  Nyckelord :pastisch; komposition; musettevals; musikalisk analys; musikteori; Performing Arts;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskar jag hur jag går tillväga att med hjälp av musikteoretiska analyser skriva pastisch i en stil jag inte tidigare har studerat eller har någon djupare kännedom om. Målet har varit att komponera ett stycke i en specifik stil, i det här fallet en musettevals. LÄS MER

 4. 4. Att lyfta ett monument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Love Lagercrantz; [2020]
  Nyckelord :Stockholms stadsbibliotek; tillbyggnad; ombyggnad; expansion; Asplund; kulturarv; basarerna; monument; historisk kontext; anpassning; sampling;

  Sammanfattning : Namnet på pojektet är ”Att lyfta ett monument” och handlar om en ny tillbyggnad till Stockholms stadsbibliotek. Förslaget syftar till att utöka bibliotekets publika ytor och utrymmesmässigt fokus har varit basarerna från 1930 som vetter mot Sveavägen. LÄS MER

 5. 5. Konstruktioner av Bofills båge : En undersökning av arkitektur och diskurs

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sjöborg Daniel; [2018]
  Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; postmodernism; modernism; pastisch; Bofills båge; Stockholm; Södra station; Michel Foucault; Norman Fairclough; Thomas A. Markus; Deborah Cameron; Eva Eriksson; Elias Cornell; Ernst Brunner; Bengt Lagerkvist;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskurs kring det postmoderna byggnadskomplexet Bofills båge på Södermalm i Stockholm, som uppfördes mellan 1989 och 1992. Med utgångspunkt i teorier om kritisk diskursanalys undersöks utsagor i tre artiklar och ett TV-inslag som behandlar projektet, samt det sammanhang som utsagorna och projektet befann sig i. LÄS MER