Sökning: "pastorala ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden pastorala ideal.

 1. 1. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

  Sammanfattning : This study deals with the pastoral aspects of handicraft. Pastorals can be described as putting the complex into the simple or as a myth between what life is and what life could be. The aim is to use the exhibition Efter haveriet as a starting point to examine and analyze the pastoral ideal of handicraft. LÄS MER

 2. 2. Landsbygdens uttolkare - Bilder av landsbygdens relation till samhällets modernisering: en undersökning av Lantbruksförbundets Tidskriftsförlags bokutgivningar under 1940-talet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Biström; [2017-04-11]
  Nyckelord :landsbygd; modernisering; alternativ modernitet; pastorala ideal; berättelseanalys;

  Sammanfattning : "The rural" contains a broad set of ideas concerning what is regarded as central aspects of human life and culture. The countryside is often used to visualize certain aspects of humanity, such as how human life is most ideally lived and how progress in society is expressed. LÄS MER

 3. 3. HR – stödjande expertis eller ”mjuk polis” : Linjechefers upplevelser av stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linus Pihlsgård; Daniel Strandman; [2017]
  Nyckelord :linjechef; sjukvård; New Public Management; HR-transformation; relationell makt; chefsstöd; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur linjechefer inom offentlig sjukvård upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR samt hur organisatoriska omvandlingsprocesser såsom New Public Management (NPM) och HR-transformation (HRT) kan förstås utifrån ett relationellt makt- och styrningsperspektiv. Som teoretisk referensram används olika delar av Foucaults maktbegrepp och som analysverktyg styrningsteknikerna disciplinär övervakning, pastoral makt, styrningsrationalitet samt avancerad liberal styrning. LÄS MER

 4. 4. Ett rike av blåbär och lingon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lukas Olsson; [2017]
  Nyckelord :Elsa Beskow; idé- och lärdomshistoria; kulturnationalism; pastorala ideal; familjeideal; sekelskifte; estetik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how cultural nationalism, with particular regards to pastoral ideals and family ideals, has affected the literary works of Swedish children’s author Elsa Beskow. The study focuses on Beskow’s works from that of her first book that was published in 1897 until 1918. LÄS MER

 5. 5. Föreställningen om idealkvinnan : Det konstruerade pastorala kvinnoporträttet under frihetstiden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Kristoffer Örjestam; [2017]
  Nyckelord :Gender; Portraiture; 18th Century; Sweden; Genus; Porträttkonst; 1700-tal; Frihetstiden; Sverige;

  Sammanfattning : En undersökning i det kvinnligt konstruerade könet och dess framställning pastorala porträtt under frihetstidens Sverige. Genom en undersökning av den dåtida kontexten och analys av tre kvinnliga porträtt undersöks framställningen av kvinnan som ett ideal. .. LÄS MER