Sökning: "patellofemoralt smärtsyndrom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden patellofemoralt smärtsyndrom.

 1. 1. Kan aktiv höftadduktion i kombination med instabilt underlag bidra till ökad muskelaktivering av vastus medialis oblique vid knäböj : Pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexander Avernäs; Marcus Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Elektromyografi; knäböj; vastus lateralis; vastus medialis oblique.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vastus medialis kan delas in i två olika komponenter beroende på fiberriktning. Den nedre delen vastus medialis oblique (VMO) har sitt ursprung från adductor magnus och drar patella medialt medans vastus lateralis (VL) drar patella lateralt. LÄS MER

 2. 2. Patellofemoralt smärtsyndrom, bakomliggande orsaker, symptombild samt rehabilitering och dess effekter ur ett sjukgymnastiskt perspektiv - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Emma Hansson; Caroline Wilhelmsson; [2011]
  Nyckelord :Patellofemoralt smärtsyndrom; främre knäsmärta; Q-vinkel; patella; rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER