Sökning: "paten-tability"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet paten-tability.

  1. 1. Patenträtt : En förbränningsmotors patenterbarhet

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Michael Akpinar; [2010]
    Nyckelord :Intellectual property; patents; invention; novelty; inventive step; paten-tability; internal combustion engine; Immaterialrätt; patent; uppfinning; nyhet; uppfinningshöjd; patenter-barhet; förbränningsmotor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER