Sökning: "patent experience"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden patent experience.

 1. 1. Patent inom produktframtagning : En utredning om fördelar, motiv och nackdelar med patent

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Louise Sverin; [2020]
  Nyckelord :patent; product development; motives; advantages; disadvantages; mistakes; patent application; patent; produktframtagning; motiv; fördelar; nackdelar; misstag; patentansökan;

  Sammanfattning : Samhället utvecklas snabbt med avseende på teknik där patent utgör en viktig del. Att söka patent på en uppfinning eller inte, är ett strategiskt beslut. Det krävs ett omfattande analysarbete för att uppnå ett effektivt patent och för att undvika misstag. LÄS MER

 2. 2. Green Technology and Patents: in the European Context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Xiangning Li; [2020]
  Nyckelord :Green Technologies; Patents; CCMTs; Accelerated Patent Examination; European Innovators; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Green technologies are essential to the development of sustainable economy and environmental protection. Stimulating innovation in green technologies requires environmental policies, regulations, public awareness, and more importantly intellectual property protection such as patents. LÄS MER

 3. 3. Do non-compete covenants affect entrepreneurship and incentives to innovate? : Findings from Europe

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Laura Savolainen; [2019]
  Nyckelord :Non-Compete Covenants; Venture Capital; Economic Growth; Labor Market Economics; Employment; Entrepreneurship; Innovation;

  Sammanfattning : Non-compete covenants are clauses in employment contracts that forbid employees from competing with their former employers during a given time period. Recent literature has identified non-compete covenants as a new type of entry barrier to entrepreneurship within high-tech industries, impeding regional innovation, growth and employment. LÄS MER

 4. 4. Improved assembly for frame-based furniture

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Bernström; Oscar Vigstrand; [2019]
  Nyckelord :Furniture; Assembly; Frame-based; Design; Concept;

  Sammanfattning : Under det senaste århundrandet har möbeldesign utvecklats och designats för att bli mer ekonomiskt tillgänligt. Majoriteten av möblerna under de senaste årtiondet är designade för att underlätta fövaring och transport för att minimera kostnaden för företaget. LÄS MER

 5. 5. Welding Safety Equipment : Design of head protection for welding with a human-centred focus on ergonomics, usability and user experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefin Pettersson; Sara Kafi; [2018]
  Nyckelord :Welding helmet; Safety equipment; Ergonomics; Usability; User Experience; Industrial Design Engineering; Human-Centred Design; User-Centred Design; Svetshjälm; Svetsning; Säkerhetsutrustning; Ergonomi; Användbarhet; Användarupplevelse; Industridesign; Människocentrerad design; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Welding is a process with a long historic background and can be traced back to as early as 425 BCE. Using safety equipment and using it correctly is crucial in order to stay unharmed during welding tasks. LÄS MER