Sökning: "patent experience"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden patent experience.

 1. 1. Improved assembly for frame-based furniture

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Bernström; Oscar Vigstrand; [2019]
  Nyckelord :Furniture; Assembly; Frame-based; Design; Concept;

  Sammanfattning : Under det senaste århundrandet har möbeldesign utvecklats och designats för att bli mer ekonomiskt tillgänligt. Majoriteten av möblerna under de senaste årtiondet är designade för att underlätta fövaring och transport för att minimera kostnaden för företaget. LÄS MER

 2. 2. Egenvårdsutbildning till personer med typ 2 diabetes- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kanyau Latif; [2018]
  Nyckelord :Diabetes self-management; district nurses field of competence; self-care education; person centred care; type 2 diabetes.; Diabetesegenvård; distriktssköterskors kompetensområde; egenvårdsutbildning; personcentrerat vård; typ 2 diabetes.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom och drabbar allt fler i världen. Distriktssköterskan på vårdcentralerna i Sverige har en betydande uppgift att vägleda patienter med typ 2 diabetes genom att erbjuda egenvårdsutbildning för att patienten själv ska klara av att hantera sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Innovation Workers and Firm Performance - The Impact of Individual-Level Knowledge Diversity and Experience

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Lindgren; Philip Masek; [2017-09-14]
  Nyckelord :individual-level functional diversity; innovation production; patent experience; firm performance; knowledge-based view; panel data; regression test;

  Sammanfattning : MSc of Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. New mounting solution for acoustic ceilings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Alexandra Schönbeck; [2017]
  Nyckelord :Acoustic ceilings; mounting solution for acoustic ceilings; Focus DS; demountable ceiling; concealed grid system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Acoustic ceilings in today’s market has to be both functional and aesthetically pleasing. In order to fulfill those needs Saint-Gobain Ecophon has developed a product called Focus DS which is a demountable acoustic ceiling with a concealed grid system. LÄS MER

 5. 5. Design of an air purifier : -with focus on function and aesthetic design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bodin; David Ardmar; [2017]
  Nyckelord :industrial design engineering; air purifier; user experience; human centered design; sustainability; teknisk design; luftrenare; användarupplevelse; människocentrerad design; hållbarhet;

  Sammanfattning : Poor indoor air quality is commonly foundin homes in larger cities, and is the result of agrowing industrialization that pollutes the airwe breathe with contaminants like industrialdust, smog and other particles from traffic. Thesolution from a user perspective, is to use an airpurifier that clean the air from these particlesinside the user’s home. LÄS MER