Sökning: "patent law"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden patent law.

 1. 1. Tidningars rätt att utan tillstånd återge fotografier i samband med en redogörelse för en dagshändelse : En analys av rättsläget och hur rättsläget påverkas av DN-målet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Hirvijärvi; [2019]
  Nyckelord :Copyright; Immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med upphovsrätten är att främja nyskapande och att erbjuda upphovsmän en möjlighet att få ersättning för sina upphovsrättsskyddade verk. Samtidigt finns det ett intresse från allmänhetens sida att kunna ta del av dessa verk och utnyttja dem. LÄS MER

 2. 2. Pay-for-delay: A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine-Jane Selenhag; [2019]
  Nyckelord :pay-for-delay; EU competition law; pharmaceutical sector; patent settlement agreements; patent law; article 101 TFEU; originator company; generic company;

  Sammanfattning : During the last two decades many pharmaceutical originator companies have struggled with refilling its pipelines with novel pharmaceutical products. At the same time many of these companies have lost patent protection for its most profitable drugs and more are expected to do so in the very near future. LÄS MER

 3. 3. Patenting Beer : An analysis of plant product patents with specific focus on the impact of those patents granted for beer grain plant mutations to Carlsberg and Heineken

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Imogen Liscoe; [2019]
  Nyckelord :Intellectual property; beer; patent; biotechnology; plant;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact upon EPO interpretation of European plant patent law of the case Carlsberg and Heineken pertaining to the granting of patents for beer grain enzyme mutations. This analysis will look at current interpretation of the patentability of plant products dependant on the classification of their production process, as well as the extent of the scope of protection granted to these plant patents. LÄS MER

 4. 4. Artificial intelligence outsmarting the human perception of what is patentable? - An EU examination of the patentability of artificial intelligence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennifer Rönnerhed; [2018]
  Nyckelord :EU law; artificial intelligence; intellectual property; patent; inventive step; technical character; board of appeal; European patent convention; inventor; problem and solution approach; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial intelligence challenges IPRs and patent is the legal field in focus for this thesis. The thesis examines if artificial intelligence can be the inventor of its own invention. Thereafter central questions to granting a patent by focusing on the second patent requirement in art. 56 EPC - the inventive step. LÄS MER

 5. 5. Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements: Validity and compliance with competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pauliina Sutinen; [2018]
  Nyckelord :Post-sale Restrictions; Licensing; Exhaustion Doctrine; Article 102 TFEU; Tying; Abuse of Procedure; Misuse of IP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements and their validity and compliance with competition law emphasize the problematic to what extent the intellectual property holder may enforce its IP rights. In today’s innovative markets, licensing is a one form of how the IP holder may exploit its IPR and obtain revenues. LÄS MER