Sökning: "patent strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden patent strategies.

 1. 1. Green Technology and Patents: in the European Context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Xiangning Li; [2020]
  Nyckelord :Green Technologies; Patents; CCMTs; Accelerated Patent Examination; European Innovators; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Green technologies are essential to the development of sustainable economy and environmental protection. Stimulating innovation in green technologies requires environmental policies, regulations, public awareness, and more importantly intellectual property protection such as patents. LÄS MER

 2. 2. End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Dürnel; [2017]
  Nyckelord :EU competition law; EU law; Article 102 TFEU; abuse of dominant position; evergreening; patent law; patent strategies; patents; pharmaceuticals; pharmaceutical industry; pharmaceutical sector inquiry; market definition; blockbuster drugs; generic competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. LÄS MER

 3. 3. Är konkurrensen på läkemedelsmarknaden smittad av läkemedelspatent? - En analys av originaltillverkarnas strategier för att undvika konkurrensen på den europeiska läkemedelsmarknaden, framförallt evergreening.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Rangnitt; [2017]
  Nyckelord :Patent; läkemedelspatent; konkurrensrätt; eu; astradomen; evergreening; FEUF; originaltillverkare; generikatillverkare; genetiska läkemedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the last couple of years, numerous pharmaceutical patents have expired, greatly affecting the European pharmaceutical sector. Further pharmaceutical advancements are of essential importance to the European inhabitants, as it continuously generates safe and innovative drugs that enable a general wellbeing. LÄS MER

 4. 4. Konsten att balansera "push" och "pull" strategier i utvecklingen av kylare

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :FLORIAN BARON; [2016]
  Nyckelord :Coolers; innovation; development; market pull; technology push; Kylare; innovation; utveckling; market pull; technology push;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om utvecklingen av kylare med inriktning på nyutveckling. Det relevanta behovet av patent för kylare, att undersöka vad kunden behöver vid sida av hur integration ska ske samt kombinationen av market pull och technology push är de fyra huvudområden som behandlas i studien. LÄS MER

 5. 5. The Use and Abuse of Patents – Evergreening in the Pharmaceutical Sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Törnvall; [2013]
  Nyckelord :abuse of dominant position; competition law; patent strategies; evergreening; pharmaceutical sector; pharmaceuticals; patents; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis identifies some of the uncertainties surrounding the application of Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) to evergreening of pharmaceutical patens. The concept of ever¬greening refers to a multitude of strategies adopted by patent holders with the aim to extend the privileged position that the patentee holds due to this exclusive right. LÄS MER