Sökning: "patent strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden patent strategies.

 1. 1. End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Dürnel; [2017]
  Nyckelord :EU competition law; EU law; Article 102 TFEU; abuse of dominant position; evergreening; patent law; patent strategies; patents; pharmaceuticals; pharmaceutical industry; pharmaceutical sector inquiry; market definition; blockbuster drugs; generic competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. LÄS MER

 2. 2. Är konkurrensen på läkemedelsmarknaden smittad av läkemedelspatent? - En analys av originaltillverkarnas strategier för att undvika konkurrensen på den europeiska läkemedelsmarknaden, framförallt evergreening.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Rangnitt; [2017]
  Nyckelord :Patent; läkemedelspatent; konkurrensrätt; eu; astradomen; evergreening; FEUF; originaltillverkare; generikatillverkare; genetiska läkemedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the last couple of years, numerous pharmaceutical patents have expired, greatly affecting the European pharmaceutical sector. Further pharmaceutical advancements are of essential importance to the European inhabitants, as it continuously generates safe and innovative drugs that enable a general wellbeing. LÄS MER

 3. 3. Konsten att balansera "push" och "pull" strategier i utvecklingen av kylare

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :FLORIAN BARON; [2016]
  Nyckelord :Coolers; innovation; development; market pull; technology push; Kylare; innovation; utveckling; market pull; technology push;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om utvecklingen av kylare med inriktning på nyutveckling. Det relevanta behovet av patent för kylare, att undersöka vad kunden behöver vid sida av hur integration ska ske samt kombinationen av market pull och technology push är de fyra huvudområden som behandlas i studien. LÄS MER

 4. 4. Infringements on inventors’ and small enterprises’ patents Causes, effects and a possible cure

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Carl Magnus Ullman; Wilhelm Forser; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individual inventors and small enterprises can rarely enforce their patents from infringement by large enterprises. They are also vulnerable to aggressive takeovers, which often result in the loss of their patents and financial problems. LÄS MER

 5. 5. Study of the Bioaugmentation of Grease Separators Using the GOR BioSystem™

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för biologi och bioteknik

  Författare :Aline De Santa Izabel Alves; [2014]
  Nyckelord :bioaugmentation; Bacillus sp< I>>.; grease separators; wastewater treatment;

  Sammanfattning : Grease separators (GS) are the first preventive strategy to reduce the entry of fats, oils and grease (FOG) into the sewage system. Since its patent in 1883, very little has been developed in order to improve the function and maintenance of these devices. LÄS MER