Sökning: "patentlagen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet patentlagen.

 1. 1. Patenthavares skydd vid patentintrång - Särskilt om sanktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Patenträtt; EU-rätt; Patentintrång; Sanktioner.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property conferring the owner a sole right to use the invention for a period of time, in which violation results in an infringement. A vital part of patent law, and perhaps the most important one from the perspective of the patentee, is the protection of the sole right. LÄS MER

 2. 2. Brottmålsprocesser rörande patentintrång – En studie av utsikterna för en effektivare tillämpning av patentlagens straffsanktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Redin; [2014]
  Nyckelord :intellectual property rights; företagsbot; kriminaliseringsprinciper; kriminalisering; immaterialrättsbrott; 58 § patentlagen; principer för kriminalisering; företagaransvar; förundersökning; 57 § patentlagen; patentlagens straffsanktion; patentlagens straffbestämmelse; patent infringement; patentintrång; PL; patentlagen; intellectual property law; immaterialrätt; patent law; patenträtt; straffrätt; criminal law; patent; särskild åtalsprövning; åtalsprövningsregler; beviskrav; bevisbörda; bevisregler; enskilt anspråk; intrångsersättning; skadestånd; straffprocessrätt; vad bör straffas?; SOU 2013:38; Filip Redin; Redin.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett patent är en immateriell rättighet som medför en ensamrätt för patenthavaren att dra affärsmässig nytta av en viss uppfinning under en begränsad tidsperiod. Den som kränker patenthavarens ensamrätt gör sig skyldig till patentintrång. LÄS MER

 3. 3. Interimistiskt förbud och informationsföreläggande - En komparativ studie mellan den enhetliga patentdomstolens bestämmelser och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ted Johnson; [2014]
  Nyckelord :Den enhetliga patentdomstolen; informationsföreläggande; interimistiskt förbud; patenträtt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den enhetliga patentdomstolen är för tillfället ett av de mest omdiskuterade ämnena inom patenträtt. Domstolen kommer i princip att vara exklusivt behörig att handlägga tvister rörande europeiska patent. LÄS MER

 4. 4. Patentlagens nyhetskrav och dess påverkan på läkemedelsforskningen - Resultaten i förhållande till patentlagens syfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Nyqvist; [2013]
  Nyckelord :Patentlagen; Läkemedelspatent; Immaterialrätt; Nyhetskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Patentlagstiftningen är en lagstiftning med syfte att, i det allmännas intresse, främja den industriella utvecklingen. Lagstiftaren anser att patentmöjligheten är av särskild vikt för läkemedelsindustrin då den främjar läkemedelsutvecklingen, en utveckling som även är av intresse för allmänheten. LÄS MER

 5. 5. 3D skrivarens intåg på konsumentmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Gottfridsson; [2013]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid förarbetet till 1960 års varumärkeslag sa utredningen att en förändring var nödvändig efter de senaste 70 årens revolutionerande utveckling. Denna utveckling har sedan dess bara accelererat på i allt högre tempo och en av de senaste produkterna att se konsumentmarknadens ljus är 3D skrivaren. LÄS MER