Sökning: "path-goal"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet path-goal.

 1. 1. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Sammanfattning : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap : En studie i ledarskap i ljuset av kvinnliga ledares perspektiv

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michael Himmlegaard; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; kvinnliga ledare; kvinnligt perspektiv; ledarskapsteorier; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Problemet med framgångsrikt ledarskap är av stor praktisk betydelse. Alltför ofta ställs man inför uppgiften att identifiera ett porträtt "av en ledare". När allt kommer omkring beror framgång för varje organisation på chefernas ledarskap, det vill säga ledare som sätter mål inom organisationen. LÄS MER

 3. 3. Hur kan man genom planering driva rörelse? : en studie av varför och hur människan rör sig

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alma-Lena Slipac; [2016]
  Nyckelord :rörelse; planering; väg; mål; gräns; tillsänglighet; 1700-talspark; IKEA;

  Sammanfattning : Människan är en komplex varelse som följer sina intuitioner. Det är genom att försöka förstå varför hon väljer en viss väg som man kan börja förstå henne. Som landskapsarkitekt måste man ha ett intresse för människan och hennes sätt att röra sig för att kunna planera platser som blir använda som det är tänkt. LÄS MER

 4. 4. Leadership Driving Successful Implementation of Continuous Improvement Programs - A Case Study Using the Path Goal Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Paulina Hornay; Johanna Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Path Goal model; CI; Continuous improvements; Leadership styles; Quality management.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Leadership Driving Successful Implementation of Continuous Improvement Programs - A Case Study Using the Path Goal Model Authors: Johanna Gustafsson, Paulina Hornay Supervisors: Stein Kleppestø, Ph.D., Associate professor, Department of Business Administration, School of Economics and Management, Lund University. LÄS MER

 5. 5. Hur ledarskapet påverkarupplevelsen av visionen : En fallstudie i Uddevallas kommunledningskontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Cathy Cheung; Magnus Ekström; [2015]
  Nyckelord :Leadership; Vision; Co-worker; Values; Ledarskap; vision; medarbetare; värdegrund.;

  Sammanfattning : Det finns olika faktorer som bidrar till en organisations framgång. Ledarskap och vision är bland annat dessa faktorer. En organisation utan vision har svårt att överleva på marknaden. Det krävs att organisationens ledning förmår att leda sina medarbetare mot målet. LÄS MER