Sökning: "pathophysiology"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet pathophysiology.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av kontakten med vården vid insjuknande i hjärtinfarkt med atypiska symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Cindy Hultman; Marysia Klim; [2023]
  Nyckelord :Experience; Myocardial infarction; Nursing; Symptoms; Women; Hjärtinfarkt; Kvinnor; Omvårdnad; Symtom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är idag den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Kvinnor är överrepresenterade i att uppvisa atypiska symtom vid insjuknandet. Anatomin och patofysiologin skiljer sig mellan könen, trots det är beslutsgränsen vid diagnostik densamma. LÄS MER

 2. 2. Metabolic Crisis Induced by Antiepileptic Drugs in Patients with Mitochondrial Epilepsy : The Effect of Valproic Acid, Topiramate and Propofol on Mitochondrial Function

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Angelica Dahlgren; [2023]
  Nyckelord :ATP; epilepsy; mitochondria; oxygen consumption; propofol; topiramate; valproic acid;

  Sammanfattning : Mitochondria are important cytosolic organelles present in nearly all eukaryotic cells. The main function of mitochondria are to generate the vast majority of ATP through the process of oxidative phosphorylation. LÄS MER

 3. 3. The Quantitative Expression of Transport Proteins SLC38A1-11 in Nerve Cell Development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Maryam Dinar; [2023]
  Nyckelord :SLC38A1; SNAT1; SLC38A2; SNAT2; SLC38A3; SNAT3; SLC38A4; SNAT4; SLC38A5; SNAT5; SLC38A6; SNAT6; SLC38A7; SNAT7; SLC38A8; SNAT8; SLC38A9; SNAT9; SLC38A10; SNAT10; SLC38A11; SNAT11; SLC; SLC38; SNATs; SNAT; RT-qPCR; GABA; glutamine; glutamate;

  Sammanfattning : Solute carriers consist of over 400 genes and 66 subfamilies and are the largest group of membrane bound transporters. They facilitate movement of many molecules through cells and organelles and are crucial for upholding many key functions in the human body. They are also involved in the pathophysiology of several diseases. LÄS MER

 4. 4. Behandlingsalternativ vid visuell snö - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Anton Shorter; Clara Sakari; [2023]
  Nyckelord :Visual snow; Visual Snow Syndrome; neuro-optometric rehabilitation therapy; repetitive transcranial magnetic stimulation; chromatic filters; Visuell snö; Visual Snow Syndrome; neurooptometrisk synträning; repetitiv transkraniell magnetstimulering; filterglasögon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visuell snö är ett perceptionsstörande neurooftalmologiskt tillstånd karakteriserat av bestående mikroskopiska flimrande prickar som täcker hela det bilaterala synfältet. Det kan liknas vid att titta genom en flimrande tv-skärm, eller Gaussiskt brus. Några etablerade riktlinjer för behandling finns inte för närvarande. LÄS MER

 5. 5. Characterization of the immunomicroenvironment of glioblastoma : Optimization of an antibody panel for detection of glioblastoma TME cells and effect of C3 on glioma cells.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Wahldén; [2023]
  Nyckelord :Brain; cancer; glioblastoma; immune cells; immunofluorescence; tumor microenvironment; Cancer; glioblastom; immunceller; immunofluorescens; hjärnan; tumörmikromiljö;

  Sammanfattning : Glioblastoma (GBM) is the most common primary brain tumor in adults and represents one of the most aggressive tumor types. Despite treatment GBM remains incurable and when treated the tumor recurs more aggressive and treatment resistant than before. LÄS MER