Sökning: "patient satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade orden patient satisfaction.

 1. 1. Sjuksköterskors hantering av upplevd empatitrötthet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecca Kilstadius Landgren; Sabina Claesson; [2022]
  Nyckelord :Coping strategies; compassion fatigue; nurses; nursing; patientcentred care; patient safety; Copingstrategier; empatitrötthet; omvårdnad; patientsäker vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet beskrivs som ett successivt slitage på vårdpersonalensförmåga att engagera sig samt värna om sina patienter och kollegor.Sjuksköterskor löper en stor risk att drabbas av empatitrötthet. Minskadarbetsglädje, irritabilitet och kronisk trötthet är exempel på kännetecken avempatitrötthet. LÄS MER

 2. 2. Patienten betraktas som ett nummer och inte som en människa : En integrerad litteraturstudie om crowding

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinez; Suzanne Thern; [2022]
  Nyckelord :crowding; emergency departments; nurses experiences; patients experiences; caring-relation; environment; patient safety; crowding; akutmottagningar; sjuksköterskors erfarenheter; patienters erfarenheter; vårdrelation; miljö; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crowding är ett fenomen som innebär en stor ansamling av personer på en och samma plats. På akutmottagningar blir crowding en utmaning då antalet patienter överskrider antalet sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Etisk stress hos nya sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frost Isabella Kershaw; Paulina Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; newly graduated nurse; Etisk stress; ny sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress är ett framtädande fenomen inom sjukvården och hos sjuksköterskor. Upprepad etisk stress leder till upplevelsen av etisk utmattning, då apati kan tillträda. Det leder även till att sjuksköterskor säger upp sig, byter arbetsplats eller byter yrke. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Norgren; Tim Kaspersson; [2022]
  Nyckelord :Obstructed airway; experience; ambulance care; nurse; patient safety; Ofri luftväg; erfarenheter; ambulanssjukvård; sjuksköterska; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården är något av en sällanhändelse. Det gör att det kan vara långt mellan dessa möten. En ofri luftväg ska åtgärdas så snart som möjligt och det är sjuksköterskornas uppgift att göra detta. LÄS MER

 5. 5. Vuxna patienters upplevelser av triageprocessen på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Henriksson; Sandra Mineur Hokkanen; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; Information; Communication; Patient experiences; Triage; Akutmottagning; Information; Kommunikation; Patientupplevelser; Triage;

  Sammanfattning : Akutsjukvård bedrivs dygnet runt och finns tillgängligt när patienterna är i behov av det. Att behöva söka vård akut kan hos patienten skapa olika känslor så som oro eller nervositet. Dessa känslor kan också öka i samband med att patienterna saknar förståelse för triageprocessen. LÄS MER