Sökning: "patient upplevelse sår"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden patient upplevelse sår.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av samverkan vid sårvård inom kommunal hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Karolina Johansson; Maria Svanström; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; community home care; district nurse; qualitative content analysis; wound care.; Distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; samverkan; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är ett globalt problem och innebär ökade kostnader för samhället. Sårvård är en stor del av distriktssköterskans arbete och innebär samverkan med patient och andra yrkeskategorier. Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av samverkan vid vård av patienter med svårläkta sår i hemsjukvård. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Persson; Najafi Mithra; [2020]
  Nyckelord :Bensår; Hälsa; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Svårläkta bensår är ett globalt hälso- och sjukvårdsproblem. Svårläkta bensår definieras som sår som inte läker inom sex veckor och är lokaliserat mellan knä och malleolen. Venösa bensår är den vanligaste typen av bensår. LÄS MER

 3. 3. MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN : Sjuksköterskans betydelse för patientens egenvård vid venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Pahlin; Ylva Wieslander; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterska; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den främsta orsaken till venösa bensår är venös insufficient. Trots att det finns evidensbaserade metoder för att behandla venösa bensår, fortsätter svårläkta sår vara ett ständigt dilemma inom öppenvården. LÄS MER

 4. 4. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Att vara trygg eller otrygg i vårdrelationen : Kontinuitetens betydelse för patienter med svårläkta sår

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann Marmander; Maja Olsson; [2017]
  Nyckelord :kontinuitet; vårdrelation; trygghet; patientperspektiv; svårläkta sår; primärvård;

  Sammanfattning : De flesta patienter med svårläkta sår behandlas i primärvården och en stor del av distriktssköterskornas kontakttid upptas av såromläggningar. Det finns enligt svensk lag krav på att hälso- och sjukvården ska möta patienters behov av kontinuitet samt skapa goda kontakter mellan patient och personal inom hälso- och sjukvård. LÄS MER