Sökning: "patientcentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden patientcentrerad vård.

 1. 1. Utvärdering och modifiering av ett digitalt verktyg inom vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Persson; Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :traumatic brain injury; interaction design; interface; digital tool; traumatisk hjärnskada; interaktionsdesign; gränssnitt; digitalt verktyg;

  Sammanfattning : Digitala verktyg blir allt mer aktuella inom vårdsammanhang. De kan bidra till en mer patientcentrerad vård. Rehabkompassen™ är ett digitalt verktyg utvecklat av Medicinsk teknik, forskning och utveckling på Norrlands Universitetssjukhus. Rehabkompassen™ ska effektivisera och strukturera uppföljningen av strokepatienter. LÄS MER

 2. 2. Hotet och våldets inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Myrzell; Malin Silfver; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Nursing care; Nurse-patient relations; Patient-centered care; Violence; Omvårdnad; Patientcentrerad vård; Sjuksköterskor; Sjuksköterska-patientrelation; Våld;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Det är ett globalt växande problem att sjuksköterskor utsätts för hot och våld inom hälso-och sjukvården. Konsekvenserna kan bli flerdimensionella. Både sjuksköterskor och patienter riskerar att drabbas av negativa effekter till följd av hot och våld inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av kommunikation och information på akutmottagningen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Wessman; Sofie Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Communication; Emergency Service - Hospital; Emergency Medical Service; Patient-centred Care; Patients; Akutmottagning; Akutsjukvård; Kommunikation; Patientcentrerad Vård; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter tillbringar längre tid på akutmottagningen under 2018 jämfört med året innan. De lämnas ofta ensamma under många timmar i väntan på handläggning eller vårdplats. LÄS MER

 4. 4. ATT TILLSAMMANS STÖTTA PATIENTEN till ATT MÅNA OM SIG SJÄLV : Hur sjuksköterskor erfar möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kristina Alinei; Emelie Beckius; [2020]
  Nyckelord :delat beslutsfattande; heldygnsvård; patientcentrerad vård; personcentrerad vård; psykiatri; sjuksköterskor; Tidvattenmodellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att anpassa vården enligt det personcentrerade arbetssättet är en pågående process både internationellt såväl som i Sverige. Implementeringsprojekt och olika former av personcentrerade åtgärder genomförs och är under ständig utveckling inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande enligt patienter med diabetes typ II : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Eriksson; Lise- Lotte Månsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ II; patientcentrerad vård; patientperspektiv; relation mellan sjuksköterska och patient; sjukvårdspersonals attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Erfarenheter kan skiljas åt mellan individer. Hur sjukvårdspersonals bemötande erfars för en patientgrupp kan därför vara olika. Diabetes typ II är den mest förekommande typen av diabetes i världen. LÄS MER