Sökning: "patientcommunication"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet patientcommunication.

  1. 1. Vad kommunicerar patienter till sina terapeuter i internetbehandling för depressiva symtom och har detta betydelse för behandlingsutfallet?

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Tina Bergman; Mirja Petrén; [2014]
    Nyckelord :internet-treatment; iCBT; patientcommunication; depression; internetbehandling; iKBT; patientkommunikation; depression;

    Sammanfattning : .... LÄS MER