Sökning: "patientdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet patientdelaktighet.

 1. 1. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av bedside handover: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Eksell; Alexandra Avermo; [2019]
  Nyckelord :bedside handover; erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är en viktig del av personcentrerad omvårdnad och således centralt i sjuksköterskans arbete. Traditionellt sett har överrapportering vid skiftbyte mellan sjuksköterskekollegor utförts i frånvaro av patienten. LÄS MER

 3. 3. FYSIOTERAPEUTERS KLINISKA RESONEMANG VID ANVÄNDNING AV MEKANISK DIAGNOSTIK OCH TERAPI TILL PATIENTER MED LÅNGVARIG LÄNDRYGGSMÄRTA : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Didner; Joel Holsner; [2019]
  Nyckelord :physiotherapy; low back pain; clinical reasoning; treatment; social cognitive theory; fysioterapi; ländryggssmärta; kliniskt resonemang; behandling; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund:Som yrkesverksam fysioterapeut inom primärvården finns det flera olika behandlingsmetoder för långvarig ländryggssmärta att välja mellan, men inga tydliga riktlinjer att följa. Grundat i det kliniska resonemanget tar fysioterapeuter beslut som påverkas och förändras i mötet med patienten. LÄS MER

 4. 4. Patientdelaktighet inom intensivvård – är det möjligt? En intervjustudie med patientfokus

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Theres Spjuth; [2018-07-10]
  Nyckelord :Delaktighet; patientdelaktighet; intensivvård; intensivvårdspatient; kvalitativ;

  Sammanfattning : Background: Patient participation is established in laws and its’ significance has gained meaning in health care, especially due to the progress of person-centered care. The concept lacks clarity but has recently been described as a relationship between healthcare provider and patient and where staff gives back part of their power to ensure that the patient should achieve participation. LÄS MER

 5. 5. Shared decision making (SDM) : patienters upplevelse av delat beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Trip Mari-Louise; Akakpo Mélé; [2018]
  Nyckelord :Shared decision making; delat beslutsfattande; patientdelaktighet; patientuppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården har under många år arbetat utifrån ett paternalistiskt synsätt, där sjukvårdspersonal varit den aktiva beslutsfattaren och patienten varit den passiva. Detta har inneburit att patientens autonomi, perspektiv och preferenser inte tagits tillvara. LÄS MER