Sökning: "patientdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet patientdelaktighet.

 1. 1. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Patientdelaktighet inom intensivvård – är det möjligt? En intervjustudie med patientfokus

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Theres Spjuth; [2018-07-10]
  Nyckelord :Delaktighet; patientdelaktighet; intensivvård; intensivvårdspatient; kvalitativ;

  Sammanfattning : Background: Patient participation is established in laws and its’ significance has gained meaning in health care, especially due to the progress of person-centered care. The concept lacks clarity but has recently been described as a relationship between healthcare provider and patient and where staff gives back part of their power to ensure that the patient should achieve participation. LÄS MER

 3. 3. Shared decision making (SDM) : patienters upplevelse av delat beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Trip Mari-Louise; Akakpo Mélé; [2018]
  Nyckelord :Shared decision making; delat beslutsfattande; patientdelaktighet; patientuppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården har under många år arbetat utifrån ett paternalistiskt synsätt, där sjukvårdspersonal varit den aktiva beslutsfattaren och patienten varit den passiva. Detta har inneburit att patientens autonomi, perspektiv och preferenser inte tagits tillvara. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Lanker; Suzanne Thern; [2018]
  Nyckelord :bedsiderapportering; kvalitativ forskning; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården sker kommunikation och rapportering av patienter kontinuerligt. Det finns olika rapporteringsformer och bedsiderapportering är en av dem. Vid bedsiderapportering sker rapporteringen vid sängkanten och därmed i närvaro av patienten. Det kan medföra att vården blir personcentrerad. LÄS MER

 5. 5. Mobilisering av patienter som genomgår kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Rudin; [2018]
  Nyckelord :Mobilisering; Immobilisering; CRRT; Intensivvård; Kontinuerlig dialys;

  Sammanfattning : Intensivvård är en vårdnivå som har utökade resurser att ta hand om patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. En intensivvårdssjuksköterska är en sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård vilket innebär vidareutbildning i att ha utökad förståelse för kroppens fysiologiska processer, för medicinskteknisk utrustning och för att ha utökad handlingsberedskap att hantera patienters snabbt påkomna svikt. LÄS MER