Sökning: "patientdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet patientdelaktighet.

 1. 1. Det viktiga samtalet – sexuell funktion inför behandling av abdominellt aortaaneurysm med endovaskulär teknik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Stavgren; Clara Törnqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :Sexuell funktion; Abdominellt aortaaneurysm; Endovaskulär teknik; Information; Sexuell hälsa; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna delstudie var att beskriva den sexuella funktionen hos män som skall genomgå behandling av abdominellt aortaaneurysm, AAA, med endovaskulär teknik, EVAR, samt den information de fått i samband med detta.Bakgrund Äldre män med hjärt- och kärlsjukdom, såsom AAA, drabbas ofta av sexuell dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av patienter med smärta vid misstänkt höftfraktur i akutsjukvård. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Thureson; Jonas Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Hip fracture; nursing; prehospital care; pain and pain relief.; Höftfraktur; omvårdnad; prehospital vård; smärta; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfrakturer ökar i befolkningen i takt med ökande livslängd. Äldre har skörare skelett och höftfrakturer orsakas mestadels av en lindrig fallolycka. Höftfrakturer vållar lidande, patienterna behöver omsorgsfull omvårdnad och adekvat smärtlindring redan prehospitalt. LÄS MER

 3. 3. Leva med alkoholberoende : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Veronica Olsson; Elisabet Perhed; [2019]
  Nyckelord :alcohol addiction; experiences; nurse; patient participation; treatment; alkoholberoende; behandling; erfarenheter; patientdelaktighet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom där alkoholen har en negativ påverkan på individens liv. Alkohol har en skadlig påverkan på kroppen och medför en ökad risk att drabbas av fysiska och psykiska sjukdomar. För att vårda personer med alkoholberoende behöver sjuksköterskan ha en förståelse för deras livsvärld. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad vård efter bristning vid förlossning : En fallstudie om patientdelaktighet

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Sara-Marie Gertsson; [2019]
  Nyckelord :healthcare improvement; quality improvement; patient-involvement; co-production; perineal tear; patientinvolvering; patientdelaktighet; kvalitetsförbättring; förbättringsvetenskap; bristning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Att få en allvarlig bristning i samband med förlossning kan ge kvinnor smärta, lidande, och låg livskvalitet under lång tid. Syfte. LÄS MER

 5. 5. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER