Sökning: "patientdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet patientdeltagande.

 1. 1. Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

  Magister-uppsats,

  Författare :Marina Didkovskaya; [2022-02-03]
  Nyckelord :patientdeltagande; psykiatrisk omvårdnad; psykiatri; vårdplanering; fenomen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av aktivt patientdeltagande vid rehabilitering hos fysioterapeut för personer med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tim Olsson; Lofvars Simon; [2022]
  Nyckelord :fysioterapi; kvalitativ forskning; patientcentrerad vård; personlig autonomi; reumatism.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som används för att skapa patientcentrerad vård. Vid patientdelaktig rehabilitering ger fysioterapeuten patienten möjlighet att delta och engagera sig i sin egen rehabilitering genom att informeras om olika behandlingar och dess möjliga konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerhet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Molly Axelsson; Sandra Kåberg; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; patientsäker; prioriteringar; samarbete;

  Sammanfattning : Background: Patients' recovery is affected by quality of care, patient safety, patient participation and greater visibility among healthcare professionals. Healthcare professionals believe that there are difficulties in how patient safety work should be applied. LÄS MER

 4. 4. ATT GE PERSONCENTRERAD VÅRD : UTIFRÅN SJUKSKÖTERSKORS PERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :TESFU GOITOM; YOHANA BERHANE HAILE; [2021]
  Nyckelord :Care; holistic view; nurse’s perspective; person-centred care; qualitative method.; Helhetssyn; kvalitativ metod; personcentrerad vård; sjuksköterskeperspektiv; vårdande.;

  Sammanfattning : Background: Person-centred care is a care model that favors the whole person to be seen, not only the disease. Caring person-centred means giving time and listening the patient about their health problems. This promotes the patients’ involvement in their care and that the care is based on the patients’ story. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa samt upprätthålla delaktighet i samband med vård av personer med psykossjukdom : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Farzad Abassi; [2020]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Vårdvetenskap; Personcentrerad vård; Engagemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt personcentrerad vård skall patienten ses som en jämlik part och vara delaktig under hela vårdprocessen. Centrala delar i personcentrerad vård är det omfattande perspektivet som ser patientens hela situation, patientens egen förståelse och egna erfarenhet av situationen och deltagandet i beslutfattande. LÄS MER