Sökning: "patienten kommunikation svårighet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden patienten kommunikation svårighet.

 1. 1. Omvårdnad vid amyotrofisk lateralskleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Serrander Mathilda; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; erfarenheter; instanser; kommunikation; kunskap; omvårdnad; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en progressiv, degenerativ och obotlig sjukdom. För de som drabbas av sjukdomen innebär det stora livsförändringar för både patienten och anhöriga. Omvårdnadsbehoven är många och vårdpersonalen upplever svårigheter med att kunna bemöta behoven. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hawo Abdi Botan; Malefia Bezabih Assefa; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Upplevelse; Språkbarriärer; Kommunikation; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Språkbarriärer är en utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskors professionella ansvar är att förmedla korrekt, lämplig och tillräcklig information till patienten. Det har visat sig att sjuksköterskor haft svårighet att tillgodose en personcentrerad och säker vård när språkbarriärer förelåg.    . LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att förändra kosten vid diabetes typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Stormats; Emma Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Kost; Concordance; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i hela världen. Ohälsosam mat är en stor riskfaktor till att drabbas av diabetes typ 2. Personer som lever med diabetes typ 2 rekommenderas därför att undvika livsmedel innehållandes mycket socker och istället äta frukt, grönsaker, fisk, bönor och fullkornsprodukter. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av svårigheter vid palliativ vård i hemmet

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Catarina Wikström; Ewa Lennestål; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; Distriktssköterska; Upplevelser; Hemsjukvård; Kvalitativ studie; svårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvården ökar och allt fler palliativa patienter vårdas i hemmen. Det ställer stora krav och planering av sjuksköterskan i hemsjukvården för att få allt att fungera i det palliativa skedet då patienten är extra utsatt. Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av svårigheter vid palliativ vård i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevda svårigheter vid vård av patienter med palliativ diagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anhar Alwin; Johan Eskander; [2017]
  Nyckelord :Palliative diagnosis; Nurses experiences; Nurses difficulties; Good death; Good palliative care; Experiences; Dying; Communication; Palliativ diagnos; Sjuksköterskors upplevelser; Sjuksköterskors svårigheter; God död; God palliativ vård; Upplevelser; Död; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården för hälso- och sjukvårdspersonal innebär att försöka uppnå den döende personens maximala livskvalitet och att lindra lidandet. Vården lutar sig mot det nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt International Council of Nurses, ICN. LÄS MER