Sökning: "patientens hälsoresurser"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden patientens hälsoresurser.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bassant Helmy; Ninni Wennerstrand; [2020]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Patient; Experience; Diabetes typ 2; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes is a disease that means a new way of life. Therefore, it is of great importance that these people accept, understand and get to know their illness. The nurse's role is to educate patients on self-care to promote health. LÄS MER

 2. 2. Livet efter en mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Sjöblom; Emma Klang; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; operation; patient; qualitative; women; bröstcancer; kvalitativ; kvinnor; operation; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en vanlig cancerform hos kvinnor och en behandlingsform är mastektomi. Både den fysiska och psykiska hälsan kan påverkas i samband med sjukdom och sjuksköterskorna har en central roll i att uppmärksamma hälsoresurser och främja hälsa. LÄS MER

 3. 3. Vårdlidande : En konsekvens av bristande omvårdnad med exempel från psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Jäger; Arthur Tosati; [2012]
  Nyckelord :Psychiatric care; nursing; nurse; patient; deficiencies.; Psykiatrisk vård; omvårdnad; sjuksköterska; patient; brister.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Sjuksköterskors huvudsakliga mål är att respektera patientens integritet och självbestämmande i vården samt att ge omvårdnad så att patienten känner sig trygg. Inom psykiatrisk omvårdnad ska sjuksköterskor dessutom ha fördjupade kunskaper för att främja hälsoresurser hos patienter samt tillgodose patientens omvårdnadsbehov. LÄS MER