Sökning: "patientens upplevelse av delaktighet i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden patientens upplevelse av delaktighet i palliativ vård.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av palliativ vård på allmän somatisk avdelning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Östergren; Sara Tjernström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av dödsfall som sker på sjukhus varje år uppskattas ha varit i behov av palliativ vård. En patient som vårdas palliativt hamnar ofta i fokus och anhöriga till patienten hamnar i bakgrunden. LÄS MER

 2. 2. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Beatrice Axelsson Forsberg; Johanna Hallgren; [2019]
  Nyckelord :palliativ vård; upplevelser; delaktighet; närstående; hemmet; närståendeperspektiv; vårdgivare;

  Sammanfattning : När en patient vårdas palliativt i hemmet är det inte enbart patientens upplevelse som är betydande utan också närståendes. Palliativ vård innebär att bot inte längre finns att tillgå utan vården går ut på att lindra. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård; Upplevelsen av delaktighet ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Jonsson; Mårten Svensson; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slutskede; delaktighet; personcentrerad vård; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att stärka patienters och närståendes livskvalitet samt lindra lidande i livets slutskede. Palliativ vård grundas ur ett personcentrerat förhållningssätt där möjligheten till patientens delaktighet i att utforma sin vård främjas. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av patienters delaktighet i palliativ vård : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Andersson; Anna Kollin; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Experience; Patient; Participation; Palliative care; Sjuksköterska; Upplevelse; Patient; Delaktighet; Palliativ vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Palliativ vård definieras som en aktiv helhetsvård av patienten och dennes familj och är aktuell när förväntningarna med vården inte längre är att bota. Palliativ vård erhålls genom teamarbete. LÄS MER