Sökning: "patientens upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 2317 uppsatser innehållade orden patientens upplevelser.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSER AV VAD SOM LINDRAR PREOPERATIV ORO ELLER ÅNGEST. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Olofsson; Behnaz Sarian; [2024-01-30]
  Nyckelord :Generell anestesi; Patienters upplevelse; Personcentrerad vård; Preoperativ oro ångest; Preoperativ utbildning;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter och leder till lidande. Det är något som ger längre vårdtider, sämre återhämtning och kräver mer av sjukvårdens resurser. Preoperativ oro påverkar också mängden anestesi som behövs och mängden smärta patienter upplever efter operation. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEDSIDERAPPORTERING

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Hedlund; Axel Wester; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bedside-rapportering; Delaktighet; Integritet; Personcentrerad vård; Sekretess; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera av rapporteringsmetoderna vid skiftbyte inom hälso- och sjukvården sker avskilt från patienten. Det finns en risk för missuppfattningar eller att information glöms att tas med vid en överrapportering mellan skift, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER

 3. 3. EN FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER STROKE. En litteraturöversikt om patientens emotionella upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stella Duvander; Elin Nilsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Emotioner; omvårdnad; patient; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 25 000 personer av stroke i Sverige. Insjuknandet i stroke kan medföra både fysiska och emotionella komplikationer som kan orsaka lidande hos personen. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärta ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fanny Sundblad; Hannes Vakk; [2024]
  Nyckelord :Postoperativ smärta ur ett patientperspektiv;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: Postoperativ smärta är vanligt förekommande efter kirurgi och något som behöver behandlas. Obehandlad smärta leder både till kortsiktiga- och långsiktiga konsekvenser men främst utgör smärta ett lidande för patienten. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av integritet vid vård på flerbäddssal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Saga Wärnerson; Wilma Larsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integriteten är svår att bevara när personer befinner sig i en vårdmiljö. Där är individen vanligtvis beroende av andra för att få den vård som krävs och behovet av integritet ser ofta olika ut beroende på sjukdomstillståndet patienterna befinner sig i. LÄS MER