Sökning: "patienter psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden patienter psykologi.

 1. 1. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER

 2. 2. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. LÄS MER

 3. 3. Inte bara en droppe i havet? En tematisk analys av svenska och danska psykologers erfarenheter av att arbeta inom missbruksvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Martinsson; Linus Castro Sköld; [2022]
  Nyckelord :substansmissbruk; SUD; beroende; erfarenheter; psykologer; substance use disorder; addiction; experiences; psychologist; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to investigate psychologists' experiences of working in addiction care in Sweden and Denmark. Six semi structured interviews were conducted with three Swedish and three Danish psychologists, and the material was analysed using a reflective thematic analysis. LÄS MER

 4. 4. Psykologers yrkesetiska dilemman under en tid präglad av sociala medier : en kvalitativ studie om psykologers erfarenheter av yrkesetiska dilemman kopplat till sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Julia Eriksson; Annelie Hellsten; [2022]
  Nyckelord :Social media; Ethical dilemmas; Psychologist; Integrity; Inductive thematic analysis; Sociala medier; Etiska dilemman; Psykolog; Integritet; Induktiv tematisk analys;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att undersöka yrkesverksamma psykologers erfarenheter och hantering av yrkesetiska dilemman kopplat till sociala medier. Studien utgjordes av en kvalitativ ansats och baserades på sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Nio hinder för klinisk diagnostik av autismspektrumtillstånd med artificiell intelligens: en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Max Kanakura; [2022]
  Nyckelord :Maskininlärning; djupinlärning; autismspektrumstörning; artificiell intelligens; diagnostik.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This systematic literature review has tried to answer how eye-tracking and adjacent technologies in combination with machine learning (n = 13 studies) or deep learning (n = 6 studies) respectively can be used for the purpose of autism spectrum diagnostics (ASD). Included articles have been published in peer-reviewed journals. LÄS MER