Sökning: "patienter upplysning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden patienter upplysning.

 1. 1. En litteraturstudie om vuxna patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fatemeh Amiri; Fahimeh Amiri; [2015]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; experience; lifestyle changes;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom där insulinfrisättningen från pankreas betaceller är nedsatt, vilket leder till insulinresistens. Det är en tyst och smygande sjukdom som främst upptäcks när patienter har utvecklat komplikationer. De vanligaste komplikationerna är ögon, njure, fot och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors möjligheter att stödja patienter med diabetes typ II : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jenny Larsson; [2014]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Diabetes type II; Living; Sjuksköterska; Omvårdnad; Diabetes typ II; Leva;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med ökat välstånd, inkluderande försämrade kost och levnadsvanor, har diabetes typ II ökat signifikant i flera av världens länder. Därför är det viktigt med upplysning och information kring sjukdomen och vad man kan göra för att förhindra den. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sandra Bergelind; Rondik Mohamad; [2010]
  Nyckelord :Patienters upplevelser; bemötande; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Att vara sjuksköterska innebär att ha kunskap om medicinska frågor såväl som om omvårdnadsvetenskap. Omvårdnad handlar bland annat om att bemöta patienter på ett korrekt sätt, för att undvika att ett vårdlidande uppstår för patienter. LÄS MER