Sökning: "patienters upplevelse av personcentrerad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden patienters upplevelse av personcentrerad omvårdnad.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSE AV OMVÅRDNAD VID TRAUMA En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Medhammar; My Karlsten Sfiris; [2024-01-29]
  Nyckelord :patientupplevelse; omvårdnad; traumavård; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2022 drabbades 11 580 personer i Sverige av trauma. De fysiska skador som ett trauma ger upphov till är allvarliga, ibland livshotande, vilket kräver en snabb medicinsk bedömning och behandling. För att säkerställa en effektiv och säker medicinsk behandling tillämpas ett strukturerat omhändertagande. LÄS MER

 2. 2. Patienters röst efter stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Julia Hallberg; Linda Runge Samuelsson; [2024]
  Nyckelord :Patient experience; Patient perspective; Stroke; Stroke care; Qualitative; patient; upplevelse; stroke; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Background: Stroke is a common health problem and one of the most frequent causes of disability among adults. Stroke is a collective term for cerebral infarction or brain bleeding, both of which can lead to death. Due to the injury caused by a stroke, patients may experience various symptoms depending on which part of the brain that is affected. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ smärta ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fanny Sundblad; Hannes Vakk; [2024]
  Nyckelord :Postoperativ smärta ur ett patientperspektiv;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: Postoperativ smärta är vanligt förekommande efter kirurgi och något som behöver behandlas. Obehandlad smärta leder både till kortsiktiga- och långsiktiga konsekvenser men främst utgör smärta ett lidande för patienten. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att drabbas av en vårdrelaterad infektion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Nina Bagiu; Maria Malmerfeldt; [2024]
  Nyckelord :Literature study; nursing; patient perspective; healthcare-associated infection; care science; Litteraturstudie; omvårdnad; patientperspektiv; vårdrelaterad infektion; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Introduction: In Sweden, approximately 57,000 people suffer from Healthcare associated infection (HAI) annually, of which half of the infections are estimated to be avoidable. This can lead to consequences such as extended treatment time, increased costs for the patient and increased patient mortality as well as increased care costs. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter kritisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ludvig Alm; Christin Pattenden; [2024]
  Nyckelord :Critical illness; Literature review; Nursing; Patients’ experiences; Recovery; Kritisk sjukdom; Litteraturstudie; Omvårdnad; Patienters upplevelse; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter överlever tack vare medicinska framsteg kritisk sjukdom. Aktuell forskning visar att patienter ofta upplever den akuta sjukdomsfasen som känslomässigt jobbig med känslor såsom stress och ovisshet. LÄS MER