Sökning: "patienters upplevelser hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 643 uppsatser innehållade orden patienters upplevelser hälsa.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddsal på sjukhus. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Joanna Hintze; Danielle Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; health care; hospital; multi-bed room; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur patienter påverkas av att dela sal är ett ämne som är relevant för sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med flerbäddsalar. För att kunna ge en personcentrerad vård utifrån individuella behov behövs kunskap om patienters upplevelser av att dela sal. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med långvarig smärta upplever sjuksköterskors omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jennifer Östlings; Jimmy Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; lidande; smärta; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I svenska samhället lever en stor del av befolkning med långvarig smärta. Definitionen innebär att smärtan har pågått i minst tre månader. Smärta leder vanligtvis till ett komplex lidande, som involverar människans fysiska-, psykiska-, existentiella- och sociala hälsa med risk för försämrad livskvalité. LÄS MER

 4. 4. Ett förändrat liv : Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Assia; Anita Albazi; [2020]
  Nyckelord :Daily life; experience; mental health; myocardial infarction; qualitative; Dagligt liv;  hjärtinfarkt; kvalitativ; psykisk hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga livet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av omvårdnad efter insjuknandet i stroke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sarah Mian; Sharon Hajny; [2020]
  Nyckelord :nursing; stroke; patients experience; qualitative;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och konsekvenser av sjukdomsförloppet är individuellt, vilket kräver evidensbaserad kunskap kring omvårdnaden och den medicinska diagnosen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka patienters upplevelser av omvårdnaden efter insjuknandet i stroke. LÄS MER