Sökning: "patienters upplevelser i väntan på att få en njurtransplantation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden patienters upplevelser i väntan på att få en njurtransplantation.

 1. 1. Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Krig; Helena Önsten; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ; Livet efter njurtransplantation; Patient; Terminal njursvikt; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njurtransplantation är det främsta behandlingsalternativet vid terminal njursvikt. Livet förändras från att patienten ofta har varit beroende av dialysbehandling flera gånger i veckan, timmar åt gången, till att förhoppningsvis få en fungerande njure. LÄS MER

 2. 2. När njuren sviker : Patienters upplevelse av dialysbehandling och väntan på transplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emily Nilsson; Jeanette Huasson; [2009]
  Nyckelord :Chronic kidney failure; kidney transplantation; dialysis; experience; awaiting; Kronisk njursvikt; njurtransplantation; dialys; upplevelse; väntan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter i behov av njurtransplantation per år är cirka 400-500, varav endast cirka 350 kommer att bli transplanterade. Bristen på organ är tydligt framträdande. I väntan på transplantation behöver patienten dialysbehandling, vilket ofta upplevs vara tidskrävande och utmattande. LÄS MER