Sökning: "patienters upplevelser i väntan på att få en njurtransplantation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden patienters upplevelser i väntan på att få en njurtransplantation.

 1. 1. Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Krig; Helena Önsten; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ; Livet efter njurtransplantation; Patient; Terminal njursvikt; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njurtransplantation är det främsta behandlingsalternativet vid terminal njursvikt. Livet förändras från att patienten ofta har varit beroende av dialysbehandling flera gånger i veckan, timmar åt gången, till att förhoppningsvis få en fungerande njure. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling och väntan på njurtransplantation : - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetslivAvdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetslivAvdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Erikérs; Therese Thörnblom; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patientens upplevelser av att leva med dialysbehandling samt väntan på njurtransplantation. Litteratursökningar gjordes i databasen Medline. Studiens resultat baserades på 12 vetenskapliga artiklar som granskades, analyserades och sammanställdes av båda författarna. LÄS MER

 3. 3. När njuren sviker : Patienters upplevelse av dialysbehandling och väntan på transplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emily Nilsson; Jeanette Huasson; [2009]
  Nyckelord :Chronic kidney failure; kidney transplantation; dialysis; experience; awaiting; Kronisk njursvikt; njurtransplantation; dialys; upplevelse; väntan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter i behov av njurtransplantation per år är cirka 400-500, varav endast cirka 350 kommer att bli transplanterade. Bristen på organ är tydligt framträdande. I väntan på transplantation behöver patienten dialysbehandling, vilket ofta upplevs vara tidskrävande och utmattande. LÄS MER