Sökning: "patienters upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 2720 uppsatser innehållade orden patienters upplevelser.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSER AV VAD SOM LINDRAR PREOPERATIV ORO ELLER ÅNGEST. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Olofsson; Behnaz Sarian; [2024-01-30]
  Nyckelord :Generell anestesi; Patienters upplevelse; Personcentrerad vård; Preoperativ oro ångest; Preoperativ utbildning;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter och leder till lidande. Det är något som ger längre vårdtider, sämre återhämtning och kräver mer av sjukvårdens resurser. Preoperativ oro påverkar också mängden anestesi som behövs och mängden smärta patienter upplever efter operation. LÄS MER

 2. 2. NEKROTISERANDE FASCIIT Patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Stokholm; Isabelle Stotzer; [2024-01-30]
  Nyckelord :Nekrotiserande Fasciit; Patienter; Upplevelse; Infektion; Lidande; Livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför en kommande ökning av resistenta bakterier. Eftersom antibiotika blir verkningslöst när bakterien är resistent är detta ett allvarligt globalt folkhälsoproblem. Grupp A streptokocker är en bakteriegrupp som orsakar ett flertal infektionssjukdomar, milda till allvarliga. LÄS MER

 3. 3. LIVSKVALITET OCH HÄLSA EFTER OPERATION AV RUPTURERAT BUKAORTAANEURYSM. En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Elgstrand; Lina Kjellberg Dahlqvist; [2024-01-29]
  Nyckelord :Rupturerat aortaaneurysm; aortaaneuurysm; livskvalitet; hälso-relaterad livskvalitet; hälsa; KASAM; Känsla Av Sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rupturerat bukaortaaneurysm (rAAA) är ett mycket dödligt tillstånd som föranleds av bukaortaaneurysm (AAA). Få överlever ett rupturerat bukaortaaneurysm då två tredjedelar hinner avlida innan de nått operationssalen. Mortaliteten är även hög under och efter operation. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEDSIDERAPPORTERING

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Hedlund; Axel Wester; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bedside-rapportering; Delaktighet; Integritet; Personcentrerad vård; Sekretess; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera av rapporteringsmetoderna vid skiftbyte inom hälso- och sjukvården sker avskilt från patienten. Det finns en risk för missuppfattningar eller att information glöms att tas med vid en överrapportering mellan skift, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER

 5. 5. VUXNA PATIENTERS UPPLEVELSE AV INITIALT OMHÄNDERTAGANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Dahlberg; Anna Lestander; [2024-01-26]
  Nyckelord :Akutsjukvård; vuxna; upplevelser; patienter; omhändertagande; holism; personcentrering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en miljö med stark medicinsk prägel där arbetet utgörs av medicinska kontroller och åtgärder vid det initiala omhändertagandet. Det medicinska fokuset har gjort att patienternas behov av psykosocial omvårdnad faller i glömska. LÄS MER