Sökning: "patientflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet patientflöde.

 1. 1. CO2 Flow Estimation using Sidestream Capnography and Patient Flow in Anaesthesia Delivery Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Erik Micski; [2019]
  Nyckelord :Capnography; Sidestream; Mainstream; CO2; estimation; neural network; flow; volumetric capnography; ETCO2;

  Sammanfattning : Volumetric CO2 data from patients in anaesthesia delivery systems are sought after by physicians. The CO2 data obtained with the commonly used sidestream sampling technique are not considered adequate for volumetric CO2 estimation due to distortion and desynchrony with patient flow. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av patientflöde - Fallstudie för effektivare personalmatchning på kardiologiavdelning 92/93 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; Nikita Zaiko; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalen på kardiologiavdelning 92/93 på Sahlgrenska Universitetessjukhuset i form av sjuksköterskor upplever att arbetsbelastningen varierar betydligt sett till dygnets timmar. Det finns ett behov av en bättre matching mellan personal och vårdefterfrågan som avdelningen har. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av timsrundor ur patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Löjdström-Wallin; Anette Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hourly rounding; Intentional rounding; Nurses; Patient safety; Nursing rounds;

  Sammanfattning : Timsrundor innebär en strukturerad regelbunden tillsyn av patienter och kan utföras för att upptäcka om patienters tillstånd försämras och för att förebygga trycksår, fall, smärta eller undernäring och för att patienterna inte ska behöva ringa på klockan för att få hjälp med till exempel toalettbesök. Akutsjukvården är i dag hårt belastad med ett ökat patientflöde. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans ledande funktion på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristina Janerfelt; Gunilla Moberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; Experience; Intuition; Communication; Leadership; Akutsjukvård; Erfarenheter; Intuition; Kommunikation; Ledarskap;

  Sammanfattning : Arbetet på en akutmottagning är både komplex och oförutsägbar där patienten är ett oskrivet blad vid ankomst. Detta ställer krav på sjuksköterskans omhändertagande och ledarskap. Det förväntas att sjuksköterskan har förmåga att omhänderta och ge patienter vård på en avancerad nivå och på ett patientsäkert sätt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse vid crowding på akutmottagningar : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Lindblom; Elin Nestorson; [2018]
  Nyckelord :Crowding; Akutsjukvård; Sjuksköterskor; Upplevelse; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En akutmottagning är en organisation uppbyggd för att ta hand om den akut sjuka patienten, vårda, stabilisera dennes tillstånd, behandla och bedriva kvalitativ vård i det akuta skedet. En trend ses världen över med ett ökat patientinflöde till våra akutmottagningar, vilket ställer högre krav på organisationen. LÄS MER