Sökning: "patientjournaler"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet patientjournaler.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 3. 3. Towards Causal Discovery on EHR data : Evaluation of current Causal Discovery methods on the MIMIC-IV data set

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pontus Olausson; [2022]
  Nyckelord :Causal Discovery; Time-Series; MIMIC-IV; EHR; Kasual Upptäckt; Tidsserier; MIMIC-IV; elektroniska patientjournaler;

  Sammanfattning : Causal discovery is the problem of learning causal relationships between variables from a set of data. One interesting area of use for causal discovery is the health care domain, where application could help facilitate a better understanding of disease and treatment mechanisms. LÄS MER

 4. 4. Vad skrev du om mig? : En kartläggning av arkiveringen av psykologjournaler i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Archival science; Municipal archives; Archival surveys; Psychiatric records; arkivvetenskap; offentliga arkiv; arkivens mål och uppgifter; patientjournaler;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis in archival science was to provide a picture of what archiving of mental health records looks like in Sweden, and what rights private individuals have to their own mental health records. It fills a void in archival science research, as there is very little written about this specific type of document from an archival science perspective, and with Swedish conditions as the main focus. LÄS MER

 5. 5. Hur patientens omvårdnadsbehov uppmärksammas i patientjournalen på en akutmottagning. Journalgranskning med stöd av CAT-CH-ING©

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fanni Grönberg Sandin; Helena Wengström Nymark; [2022]
  Nyckelord :avancerad omvårdnadsprocess; standardiserad omvårndadsterminologi; akutmottagning; omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocess; Fundamentals of care;

  Sammanfattning : Inledning: Omvårdnaden är kulturellt lågprioriterad inom akutsjukvården vilket bland annat framkommer i patientens negativa upplevelse av akutmottagningsbesök. Bakgrund: Konsekvenserna av bristfälligt utförd omvårdnad är att patientens oro för sitt hälsotillstånd kvarstår efter ett akutmottagningsbesök. LÄS MER