Sökning: "patientkontrollerad analgesi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden patientkontrollerad analgesi.

 1. 1. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats,

  Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
  Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

  Sammanfattning : Background: Analgesia is something nurse anesthetists tackle daily. Different approaches to address the problem exist: the concept of an Acute Pain Service team, multimodal analgesia and patient-controlled analgesia (PCA). LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av patientkontrollerad epiduralanalgesi (pcea) i samband med kirurgi vid gynekologisk cancer : en kvalitetsuppföljning genom patientintervjuer

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilda Bjurberg; Linda Ekengren; [2017]
  Nyckelord :PCEA; Upplevelser; Analgesi; Postoperativ vård; Delaktighet;

  Sammanfattning : Smärta är en unik och subjektiv upplevelse. Smärtlindring är en viktig del av en akutsjuksköterskas arbetsuppgifter och det är av vikt att varje patient erhåller en god smärtlindring. LÄS MER

 3. 3. Patient-kontrollerad epidural analgesi (PCEA) med bupivacaine, fentanyl och epinephrine som postoperativ smärtlindring : en retrospektiv studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/OmvårdnadInstitutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Linköpings universitet/OmvårdnadInstitutionen för medicin och hälsa

  Författare :Benjamin Grossmann; Oskar Karlsson; [2009]
  Nyckelord :analgesi; postoperativ smärta; patientstyrd smärtlindring;

  Sammanfattning : Introduktion: Patientkontrollerad epidural smärtlindring (PCEA) är idag en vedertagen metod för postoperativ smärtlindring med få komplikationer. Försök har gjorts för att titrera fram den mest gynnsamma kombinationen med fokus på att maximera smärtlindringen och minimera sidoeffekterna. LÄS MER