Sökning: "patientnärmre vård PNV"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden patientnärmre vård PNV.

 1. 1. Sjuksköterskans patientnära tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annette Larsson; Natalie Nilsson; [2009]
  Nyckelord :kompetensbeskrivning; observationsstudie; omvårdnadsstatus; omvårdnadsåtgärder; patientnärmre vård PNV ; sökord;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten en god och säker vård ur ett etiskt perspektiv samt genom beprövad erfarenhet. Patientnärmre vård är ett arbetssätt som sätter patienten och dennes problem och behov i centrum. LÄS MER

 2. 2. Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Henson; Fred Riessen; [2009]
  Nyckelord :Delaktighet; Patient; Patientnärmre Vård; Tillgänglighet; Trygghet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Henson, E & Riessen, F. Patientens upplevelse av patientnärmre vård. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER