Sökning: "patientnärmre vård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden patientnärmre vård.

 1. 1. På väg mot en personcentrerad vård

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Helena Larsson; [2011]
  Nyckelord :Focus group; participatory action research; development; hermeneutics; transition theory; person-centered care; Fokusgrupp; aktionsforskning; hermeneutik; personcentrerad vård; transitionsteori; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Forskningsresultat når inte alltid ut i vården till patienter och kliniskt verksam personal. Detta kan leda till att den vetenskapliga grund, som vården enligt svensk lagstiftning ska vila på, inte erbjuds. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans patientnära tid och administrativa uppgifter. En observations studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Malin Jeppsson; Sandra Kinder; [2011]
  Nyckelord :administration; dokumentation; observationer; patientnära tid; patientnärmre vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning visar att sjuksköterskors tid för administrativa uppgifter ökar och att tiden för den patientnära omvårdnaden blir allt mindre. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans patientnära tid, tid avsatt för dokumentation och annat administrativt arbete i jämförelse med opublicerad data från 2007. LÄS MER

 3. 3. Patientnära vård i fokus. Observationer av sjuksköterskans arbetsdag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Bodil Gröndal; Camilla Jönsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsuppgifter; Kvalitét; Observationsstudie; Patientnära vård; Icke-patientnärvår; Tid;

  Sammanfattning : Grøndal, B & Jönsson, C. Patientnära vård i fokus. Observationer av sjuksköterskans arbetsdag. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans patientnära tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Annette Larsson; Natalie Nilsson; [2009]
  Nyckelord :kompetensbeskrivning; observationsstudie; omvårdnadsstatus; omvårdnadsåtgärder; patientnärmre vård PNV ; sökord;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten en god och säker vård ur ett etiskt perspektiv samt genom beprövad erfarenhet. Patientnärmre vård är ett arbetssätt som sätter patienten och dennes problem och behov i centrum. LÄS MER

 5. 5. Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Henson; Fred Riessen; [2009]
  Nyckelord :Delaktighet; Patient; Patientnärmre Vård; Tillgänglighet; Trygghet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Henson, E & Riessen, F. Patientens upplevelse av patientnärmre vård. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER