Sökning: "patientnärmre vård"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden patientnärmre vård.

 1. 6. Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Henson; Fred Riessen; [2009]
  Nyckelord :Delaktighet; Patient; Patientnärmre Vård; Tillgänglighet; Trygghet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Henson, E & Riessen, F. Patientens upplevelse av patientnärmre vård. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 7. Sjuksköterskans tid för omvårdnad : Underlag inför implementering av patientnärmre vård på en medicinsk vårdavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Anna Lundin; Kwang Pantidech; [2009]
  Nyckelord :Care; nurse; patient-focused care; work assignments; Arbetsuppgifter; omvårdnad; patientnärmre vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att undersöka hur stor del av ett dagarbetspass som sjuksköterskor på en medicinavdelning ägnar sig åt omvårdnad i relation till andra arbetsuppgifter samt sjuksköterskans uppfattning om den tid denne lägger ner på olika arbetsuppgifter. Metod som använts var observation av nio sjuksköterskor med avseende på tidsåtgång för sex fördefinierade arbetsuppgifter; administration, omvårdnad, läkemedelshantering, ansvarsområden, rond och rapport. LÄS MER

 3. 8. Patientnärmre vård - Framtidens vårdmodell? : En kartläggning inför en organisationsförändring

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Annika Carlson; Marianne Inde; [2006]
  Nyckelord :health; organizationalclimate; participating; quality of care; arbetsmiljö; delaktighet; hälsa och vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Vid ortopedavdelning 3A och 3B inom länsverksamhet ortopedi Landstinget i Värmland har ett projekt startats för att förändra organisation och arbetssätt utifrån så kallade patientnärmre vård. Detta är en arbetsmodell som bygger på att vården skall ske i nära anslutning till patienterna och en förutsättning är att selektera bort så mycket vårdadministration som möjligt från sjuksköterskornas praktiska arbete. LÄS MER