Sökning: "patientomhändertagande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet patientomhändertagande.

 1. 1. Personcentrerad eller patientcentrerad vård inom röntgen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Zandra Branzell; Olivia Marklund; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; radiography; quality of health care; patient care; Personcentrerad vård; radiografi; vårdkvalitet; patientomhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att undersökningarna är så effektiva som möjligt för att hinna med avdelningarnas patientflöden. I dessa sammanhang hamnar patienten lätt i skymundan. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Tufvasson; Jens Lagerqvist; [2018]
  Nyckelord :Prehospital; Experiences; Mental illness; Nursing Ambulance nurses; Prehospital; Upplevelser; Psykisk ohälsa; Omvårdnad Ambulanssjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet patienter med psykisk ohälsa har setts öka de senaste åren. Ambulansens funktion har också vuxit från att vara ett transportmedel till att bedriva avancerad sjukvård, vilket även avspeglas i den prehospitala vården av patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans känslor inför ett potentiellt terrorattentat

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jacob Edberg; Andreas Westin; [2018]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Terrorattentat; Samverkan; Utbildning;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskan är ofta den första patienten möter inom akutsjukvården, och varje enskilt uppdrag är unikt gällande både person och situation. På grund av det oförutsägbara i varje patientmöte prioriteras den egna säkerheten, vilken säkerställs innan vårdandet kan börja. LÄS MER

 4. 4. Muntlig överrapportering av patienter från ambulans till akutmottagning : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Vestberg; Lina Olovsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Överrapportering mellan ambulans till akutmottagning sker ett flertal gånger under ett arbetspass och är till grund för att ett säkert patientomhändertagande ska kunna ske. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagning och inom ambulanssjukvård uppfattar den muntliga överrapporteringen av patienter som anländer med ambulans till akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Akut Förvirringstillstånd : Bedöming och åtgärder som minskar patientens lidande

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Wejander; Maria Löfblom; [2014]
  Nyckelord :Akut förvirringstillstånd; Delirium; Bedömning; Behandling; Kirurgisk omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut förvirringstillstånd innebär försämrad kognitiv förmåga och varierande grad av förvirring. Detta orsakar lidande för patienterna och bör därför förebyggas med professionell omvårdnad. God vårdkvalitet upprätthålls genom förbättringsarbeten grundade på aktuell evidensbaserad kunskap. LÄS MER