Sökning: "patientrol"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet patientrol.

  1. 1. Den nya generationens patient och andra myter - En diskursanalys av vårdvalsreformen i Sverige

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Klara Helander; Samuel Williams; [2014]
    Nyckelord :vårdval; marknadsreformer; diskursanalys; svensk sjukvårdspolitik; patientrol; Social Sciences;

    Sammanfattning : När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i en diskursteoretisk förståelse av makt förklara varför vårdvalet drevs igenom trots att förslaget var så kontroversiellt. LÄS MER