Sökning: "patientsäkerhet operationssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden patientsäkerhet operationssjuksköterska.

 1. 1. Operationssjuksköterskans erfarenheter av att arbeta patientsäkert intraoperativt för att skydda patienten mot vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Adolfsson; Amanda Larsson; [2023]
  Nyckelord :Patient safety; surgical site infection; care injury; operating room nurse; experience; intraoperatively; Patientsäkerhet; postoperativ sårinfektion; vårdskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; intraoperativt;

  Sammanfattning : Operationssjuksköterskan utför en mängd åtgärder för att resultatet av patientens operation eller behandling ska bli så bra som möjligt. Trots detta, och alla övriga åtgärder som vidtas i vårdkedjan, fortsätter patienter att drabbas av vårdskador och så mycket som 10 procent av de patienter som genomgår en operation beräknas drabbas. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans roll i det interprofessionella teamet vid kejsarsnitt : Beskrivning utifrån svenska sjukhus riktlinjer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Jakobsson; Ida Burmeister; [2023]
  Nyckelord :Cesarean section; Guidelines; Interprofessional team; Operating room nurse; Systems theory perspective; Interprofessionellt team; Kejsarsnitt; Operationssjuksköterska; Riktlinjer; Systemteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund Att förlösas med kejsarsnitt fortsätter att öka internationellt och något nationellt och är även förenligt med risker. Kejsarsnittsfrekvensen varierar stort i Sveriges olika län och tros delvis bero på att kriterier och rutiner för kejsarsnitt skiljer sig åt. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet till kontroll inför op-start enligt checklista för säker kirurgi : Observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Caroline Ajdert; Farzad Hakim; [2023]
  Nyckelord :Surgical Safety Checklist; Theater Nurse; Patient Safety; Observation Study; Checklista för säker kirurgi; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Observationsstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: World Health Organization gör tydligt att patientsäkerhet är av högsta prioritet för att kunna bedriva säker kirurgi. Kirurgi bedrivs i komplexa miljöer och det föreligger alltid risk för vårdskada. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Farhan Warsan; Helena Viveka Önsten; [2022]
  Nyckelord :Teamarbete; upplevelser; operationssjuksköterska; operationssal; kommunikation; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet är ett multiprofessionellt team, där alla parter har en viktig roll i arbetet för att säkerställa patientsäkerheten och få till ett så bra resultat som möjligt för patienter. Ett välfungerande teamarbete på operationssalen bidrar till att öka patientsäkerheten, där operationssjuksköterskan har ett viktigt ansvar att leda arbetet och värna om patienten för att säkerställa god, säker vård. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans uppfattning av operationsteamets följsamhet av hygienriktlinjer : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Fransson; [2022]
  Nyckelord :Compliance; experience; guidelines; hygiene; operating theatre nurse; surgical site infection; Följsamhet; hygien; operationssjuksköterska; postoperativ infektion; riktlinjer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa infektioner orsakar lidande för patienterna och innebär stora kostnader för samhället. Operationssjuksköterskan har en viktig roll i att förebygga smitta och smittspridning. Det går att minska de postoperativa infektionerna genom att följa evidensbaserade nationella hygienriktlinjer. LÄS MER