Sökning: "patients on methadone"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden patients on methadone.

 1. 1. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 2. 2. Ett arrogant regelverk. En studie om hur vårdgivare inom läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende ser på och hanterar Socialstyrelsens föreskrifter.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Petter Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Maintenance treatment; Underhållsbehandling; LARO; Metadon; Buprenorfin; Opiat; Opioid; Methadone; Buprenorphine; Socialstyrelsen; gräsrotsbyråkrati; street-level bureaucracy; Opiate; Lipsky;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how health care providers, working at care facilities providing maintenance treatment programs for opiate dependence, perceive and manage the legal framework governing the treatment. The study is limited to a few particular rules within this framework which over the recent decade have been the subject matter of debate regarding i. LÄS MER

 3. 3. ”En gång knarkare, alltid knarkare” Metadon: Stöd eller stigma?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Werner Hansson; Amra Kursumovic; [2014]
  Nyckelord :methadone; methadone program; methadone patients; stigma; control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to show the life situation of the methadone patients’ in Sweden and what the methadone treatment may mean in the clients’ everyday lives. Our two main questions were: How do the methadone patients’ describe that they are being treated by their surrounding and the methadone program? How do the methadone patients’ describe that the methadone treatment has affected them in their lives? This study is based on seven semi structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Som att ha ett osynligt koppel på sig : Intervjustudie med tre patienter med erfarenhet av utskrivning från substitutionsbehandling mot opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Erika Fyrvall; [2013]
  Nyckelord :heroin abuse; methadone treatment; buprenorphine treatment; involuntary discharge; coping.; heroinmissbruk; metadonbehandling; buprenorfin behandling; ofrivillig utskrivning; coping.;

  Sammanfattning : Aims: To examine how patients with experience of being involuntarily discharged from medication-assisted treatment with methadone or buprenorphine have coped with the consequences following the discharge. The study also aim to examine how the patients cope with the stigma related to their abuse of heroin and how they manage to cope with the rules regarding themedication-assisted treatment. LÄS MER

 5. 5. Synen på den kroppsliga hälsan : En intervjustudie med patienter i metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Nilsson; Maja Gagge; [2012]
  Nyckelord :methadone maintenance program; health; physical health; lifestyle; metadonbehandling; hälsa; kroppslig hälsa; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Aim and Problem statement The study aimed to investigate views on physical health amongst patients in methadone maintenance program, which is a subject little explored. Previous studies suggest that methadone patients are at risk developing illnesses related to the metabolic syndrome and an unhealthy lifestyle. LÄS MER