Sökning: "patients"

Visar resultat 1 - 5 av 10850 uppsatser innehållade ordet patients.

 1. 1. Evaluation of whole-body bone scans performed using a gamma camera with Cadmium Zinc Telluride detector

  Master-uppsats,

  Författare :Victor Asp; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; whole-body bone scans; gamma camera; Cadmium Zinc Telluride detector;

  Sammanfattning : The bone scan is a common nuclear medicine imaging procedure that is mainly used for evaluating several oncological patient groups. A radioactive tracer, 99mTc -labelled diphosphonate, is injected intravenously and accumulates in the skeleton. The distribution of the tracer in the body is measured with a gamma camera 3 hours post-injection. LÄS MER

 2. 2. STANDARDIZED ORGAN AT RISK VOLUME FOR EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY IN PROSTATE CANCER AND ITS RELATIONSHIP TO VOLUMES DEFINED BY CLINICAL PRACTICE

  Master-uppsats,

  Författare :Dang Thao; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Radiation therapy; Prostate cancer; Organs at risk;

  Sammanfattning : Background/Purpose:In radiation therapy (RT), the radiation dose calculated in tumours and normal tissue depends on how the volumes are defined. It is difficult to standardize how tumour volumes should be defined because their anatomical extension can differ greatly between individuals. LÄS MER

 3. 3. Establishment of a deep learning algorithm for dosimetry of radiopharmaceuticals

  Master-uppsats,

  Författare :Dennis Lipnicevic; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; automated segmentation; dosimetry; kidney; nuclear medicine dosimetry; deep learning; convolutional neural network;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study was to introduce a volumetric convolutional neural network for segmentation of the kidneys in SPECT images and to apply it in the dosimetry of radiopharmaceuticals of this organ, in order to decrease segmentation time and to standardize the segmentation of the kidneys. Method: Three networks were trained using two network architectures and a total of 216 retrospectively collected images from patients that underwent imaging procedures at Sahlgrenska University Hospital between 2009 and 2018. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters Upplevelser Och Erfarenheter Av Hundassisterad Terapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovisa Svahn; Lina Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; dog-assisted therapy; physiotherapy; rehabilitation; habilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan länge använts för terapeutiska syften och under 1900-talet växte djurassisterad terapi fram. Hundar anses vara lämpliga terapidjur då de uppvisar beteenden som människor kan tolka tillmötesgående och kravlösa. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelser och erfarenheter vid bedside överrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Holmér; Julia Tengwall; [2022]
  Nyckelord :Personalized medicine; Patient participation; Experience; Health communication; Bedside handover; Personcentrerad vård; Patientdelaktighet; Upplevelse; Hälsokommunikation; Bedside överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan skiftbyten är en central roll för sjuksköterskan och en viktig del för vårdverksamheten. Dock är den traditionella överrapporteringen identifierad som ett möjligt område för felkommunikation och minskad patientdelaktighet. LÄS MER