Sökning: "patients"

Visar resultat 1 - 5 av 13010 uppsatser innehållade ordet patients.

 1. 1. De avvikande sinnessjuka? Normer och förhandlingsutrymmen kring psykisk sjukdom och steriliseringar i 1930- och 40-talens Göteborg

  Master-uppsats,

  Författare :Caroline Ström Gustavsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :sterilisation; coercion; freedom; negotiation spaces; mental illness; psychiatric care;

  Sammanfattning : This essay examines the sterilisation of people with mental illness in the years 1936, 1937 and 1942 in Gothenburg. Focusing on people with mental illness, rather than the more researched so-called feeble-minded, the aim is to study the sterilisation procedure from a patient-centred perspective and thereby investigate norms, negotiation spaces and how mental illness was con- stituted from the perspective of those who were otherwise considered deviant in the emerging welfare society. LÄS MER

 2. 2. SAMTAL PÅ FLERBÄDDSSAL Patienters upplevelser av samtal med vårdpersonal på flerbäddssal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tora Runevad Kjellmer; Johanna Simonson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Vårdpersonal; samtal; flerbäddssal; personcentrering; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det idag vanligt med flerbäddssalar när patienter är inlagda på en vårdavdelning. Många gånger sker olika typer av samtal mellan patient och vårdpersonal öppet på flerbäddssal. LÄS MER

 3. 3. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT SMÄRTLINDRAS MED OPIOIDER VID KRONISK SMÄRTA OCH BEROENDE - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Jönsson; Victor Kruse; [2023-06-28]
  Nyckelord :Beroende; Förförståelse; Kronisk smärta; Opioider; Personcentrerad vård; Stigmatisering;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kronisk smärta och beroende är problem på individ- och samhällsnivå nationellt och internationellt. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att bedöma och behandla patienters smärta samt att bilda förståelse och utveckla kunskap kring den enskilda patientens beroende. LÄS MER

 4. 4. Childfree People’s Experiences of Menstrual Health in Healthcare

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Pernilla Berggren; [2023-06-27]
  Nyckelord :Menstrual health; Childfree; Antinatalism; Qualitative work; Queer theory;

  Sammanfattning : This master's thesis investigates childfree people's experiences of menstrual health in Swedish healthcare. My research questions are 1). How do childfree patients experience their visits regarding menstrual health at healthcare clinics? 2). LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på vakna patienter intraoperativt

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Björkbacke; Matteus Mattsson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Intraoperativ; musik; personcentrerad vård; operationssjuksköterska; vaken kirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med operation kan patienter uppleva negativa känslor som kan resultera i ett lidande. Operationssjuksköterskan har begränsade möjligheter att bedriva en personcentrerad vård relaterat till det korta patientmötet samt den främmande operationsmiljön. LÄS MER