Sökning: "patientsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet patientsäkerhet.

 1. 1. Ett glapp i vårdkedjan? : En systematisk litteraturstudie som belyser patientsäker utskrivning från intensivvård till vårdavdelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Elofsson; Rebecca Fagher; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; discharge process; intensive care; ward; experience; healthcare personnel; Patientsäkerhet; utskrivningsprocess; intensivvård; vårdavdelning; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivning från en intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelning kan vara ett kritiskt moment för patienten och involverad personal då det är mycket som kan gå fel i utskrivningsprocessen. Att bibehålla patientsäkerheten i samband med utskrivning ses idag som en utmaning då det är flera olika aktörer som är med i vårdkedjan, vilket ställer höga krav på samarbetet sinsemellan. LÄS MER

 2. 2. Vilken betydelse har ledarskapet för de anställda inom den svenska hälso- och sjukvården? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Stephanie Gradéus; Lisa Max; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; leadership; employees; well-being; commitment; Hälso- och sjukvård; ledarskap; anställda; välbefinnande; engagemang;

  Sammanfattning : Introduktion: Personal inom den svenska hälso- och sjukvården utgör den största yrkesgruppen på arbetsmarknaden och är den grupp som står för 20 procent av alla sjukfall. Ett bristande ledarskap är en bidragande orsak till att anställda inom den svenska hälso- och sjukvården får försämrad hälsa och minskad arbetsmotivation, vilket även kan leda till försämrad patientsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Spot check på akutmottagning : sjuksköterskors upplevelse av faktorer som kan påverka patientsäkerheten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna-Karin Rydberg; Maria Smedbäck; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Patientsäkerhet; Spot check; Triage; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Antalet patientbesök på landets akutmottagningar har ökat och inflödet av patienter är oförutsägbart vilket kan leda till en ojämn arbetsbelastning, långa väntetider och påverkad patientsäkerhet. De som söker vård upplever många gånger oro för sin hälsa och upplever därmed att de behöver hjälp och en snar medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. LÄS MER

 4. 4. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER

 5. 5. Frekvensen av överfylld urinblåsa vid ortopedisk kirurgi en observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :John Bäckman; Olle Rynvall-Hult; [2018-07-10]
  Nyckelord :Kvantitativ observationsstudie; Blåsöverfyllnad; Patientsäkerhet; The Efficiency-Thoroughness Trade-Off ETTO ;

  Sammanfattning : Background: The urinary bladder is an anatomical structure and its purpose is to store urine. This structure can be exposed to damage in a perioperative environment. Urinary retentionand postoperative urinary retention (POUR) are complications which can occur perioperative. These complications can result in overdistended bladder. LÄS MER