Sökning: "patientundervisning c"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden patientundervisning c.

 1. 1. Patientundervisning. Vad ska sjuksköterskan ta hänsyn till?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Christina Almqvist; Maria Nilsson; [2009-01-15]
  Nyckelord :Patientundervisning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : I sjuksköterskans yrkesroll är patientundervisning en stor del av arbetet och enligthälso- och sjukvårdslagen är man som sjuksköterska ålagd att informera ochundervisa patienterna. Patientundervisningen är oftast integrerad i det dagliga arbetetoch sker ofta omedvetet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans undervisande funktion och dess betydelse för patientens egenvård

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Maria Rydén; Tone Svendsen; [2007-12-14]
  Nyckelord :Patientundervisning; egenvård; omvårdnad;

  Sammanfattning : BakgrundPatientundervisning är en grundläggande del i omvårdnaden. Idag upplever många sjuksköterskor enstor tidspress i det dagliga arbetet vilket leder till att undervisning ofta blir åsidosatt. Sjuksköterskorsförhållningssätt i det pedagogiska mötet är av stor betydelse för patientens välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Empowerment som metod för ökad livskvalitet vid diabetes.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Viktor Bengtsson; Christian Norderfors; [2007-11-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Information och undervisning är en stor del av omvårdnadsarbetet vid vård av patienter med kronisk sjukdom. Diabetes är en sjukdom där det är tydligt att en lyckad information och utbildning till patienten kan vara skillnaden mellan svåra komplikationer och en fungerande vardag. LÄS MER

 4. 4. Patientundervisning på vetenskaplig grund Hur evidensbaserad omvårdnad skall förmedlas till patienten

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anne Ragnarson; [2007-06-21]
  Nyckelord :evidence-based medicine; nursing; patient education; patient participation;

  Sammanfattning : Introduktion Patientinformation/patientundervisning är viktigt för att patienten ska kunna tillgodogöra sig vården på bästa sätt. Ett evidensbaserat arbetssätt är idag en nödvändighet/viktig del av svensk sjukvård, men för att patientinformationen ska fungera optimalt är det viktigt att även sättet den förmedlas på vilar på enevidensbaserad grund. LÄS MER

 5. 5. Faktorer i undervisningen av patienter med diabetes mellitus typ 2 som påverkar motivationen att ändra levnadsvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Charlotta Albertsson; Heléne Höjner; [2007]
  Nyckelord :Bekräftande omvårdnad; ; Adherence; följsamhet; confirming care; patientundervisning; diabetes mellitus type 2; diabetes mellitus typ 2; motivation; motivation; patient education;

  Sammanfattning : En av vårdgivarens viktigaste uppgift i undervisningen är att motivera patienter med kronisk sjukdom till förändring av levnadsvanor. Syftet med c-uppsatsen var att belysa faktorer i undervisningen av patienter med diabetes mellitus typ 2 som påverkar motivationen att ändra levnadsvanor. LÄS MER