Sökning: "patientupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet patientupplevelser.

 1. 1. Rasism inom vården – rasifierade patienters berättelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Bertilsson; Siri Kristinsdóttir; [2021-06-28]
  Nyckelord :Rasism; diskriminering; patientupplevelser; hälso-och sjukvård;

  Sammanfattning : Strukturell rasism bidrar till att rasifierade personer i större utsträckning än vitmajoritetsbefolkning lider av ohälsa, har lägre socioekonomisk status och utsätts fördiskriminering. Trots grundantagandet om rättvis och tillgänglig vård är sjukvården inteimmun mot övriga samhällets strukturella diskriminering av rasifierade personer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser i samband med palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Pernilla Fröberg; Michelle Hansson; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; patientupplevelser; maktlöshet; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att vårda någon i livets slutskede. Att som sjuksköterska kunna ge omvårdnad som bibehåller livskvalitet till dessa patienter kräver en hel del kompetens. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Sturesson; Idun Brodersen; [2021]
  Nyckelord :Ångest; komplementära behandlingsmetoder; alternativa behandlingsmetoder; mindfulness; öronakupunktur; yoga; patientupplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångest är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Patienter upplever att de många gånger enbart blir erbjudna medicinsk behandling, trots att de önskar andra behandlingsalternativ. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest. LÄS MER

 4. 4. Att leva med cancersmärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser av cancersmärta i hemmet

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dante Richardson; [2021]
  Nyckelord :At home; Cancer; cancer pain; in home setting; patient experiences; qualitative; Cancer; cancersmärta; hem; hemmiljö; kvalitativ; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersmärta är ett växande problem för både vårdpersonal och patienter, eftersom cancer drabbar allt fler människor. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor uttrycker en brist på kunskap och insikt i cancersmärta och patienters erfarenheter av cancersmärta, särskilt i eget hem. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser och erfarenheter av traumaomhändertagande : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sunniva Lund Menke; Susanne Mannelqvist; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; Patient safety; Patient-centered care; Physical trauma; Trauma care; Fysiskt trauma; Patientsäkerhet; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Traumaomhändertagande;

  Sammanfattning : Trauma är vanligt förekommande internationellt och drabbar främst unga under livets fyra första årtionden. Dödligheten relaterat till trauma förväntas att fortsätta öka till 2030 i Sverige. Trauma orsakar såväl ett fysiskt som ett psykiskt lidande för patienter, samt skapar stora samhällskostnader. LÄS MER