Sökning: "patientupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet patientupplevelser.

 1. 1. Honung jämfört med silver i brännskadevård Litteraturöversikt för att undersöka effekter av honung som omläggningsmaterial vid brännskador

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Barankova; Jennifer Malmgård; [2019-08-01]
  Nyckelord :honung; silverförband; brännskador; fullhudsbrännskador; delhudsbrännskador; såromläggning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brännskador är smärtsamma, svårläkta och blir lätt infekterade. Silverförband och krämer används i dagens sårvård men är både kostsamma och miljöovänliga. Honung har antibakteriella egenskaper och används som omläggningsmaterial i sårvård. Honung är dessutom miljövänligare och billigare än silver. LÄS MER

 2. 2. Att vårdas av ambulanspersonal - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Christian Riise; Robin Wiberg; [2019-06-27]
  Nyckelord :ambulanspersonal; prehospital vård; bemötande; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Patienter som behöver prehospital vård upplever ofta en känsla av maktlöshet och ensamhet innan ambulanspersonalen är på plats. Att vänta på ambulanspersonal innebär att patienten är utelämnad och ensam med sina symtom, något som kan vara stressande för patienten och bidra till ökad oro. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar. : En litteraturstudie av kvalitativa studier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anton Rentzmann; Erik Richter; [2019]
  Nyckelord :akutmottagning; kvalitativ innehållsanalys; patientperspektiv; upplevelser; väntan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av alla patienter vistas numera i genomsnitt tre timmar och trettio minuter på akutmottagningarna i Sverige och väntetiderna ökar ytterligare med ca 7 minuter varje år. Detta är ett växande problem som medför ett kunskapsbehov av patientupplevelser för att kunna utföra anpassade omvårdnadsåtgärder som sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser av delaktighet vid kort vårdtid : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Carlsson; Caroline Holst; [2019]
  Nyckelord :breast cancer; participation; communication; patient experience; length of stay; bröstcancer; delaktighet; personcentrerad vård; patientupplevelser; vårdtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvården är skyldiga att främja patienters delaktighet i vården. För att patienter ska känna sig delaktiga behöver deras enskilda behov tillgodoses, för att uppnå detta behöver vårdpersonalen lyssna till patienten, ge adekvat information och tillsammans med patienten planera för dennes vård på ett respektfullt sätt. LÄS MER