Sökning: "patientutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet patientutbildning.

 1. 1. Upplevelse av skriftlig information inför självständig bortkoppling av cytostatikapump

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Lindgren; Jonna Midborn; [2021-06-28]
  Nyckelord :Egenvård; cytostatikabehandling; patientutbildning; onkologi; personcentrerad vård; kolorektalcancer; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är den tredje största cancerformen globalt och nationellt och tackvare nya behandlingsformer lever personer med kolorektalcancer längre med sin sjukdom.Behandling med cytostatikainfusion är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskeledda mottagningar och dess effekt för patienter med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alé; Anna Cutler; [2021]
  Nyckelord :Atrial Fibrillation; Nurse-led clinics; Effects; Guidelines; Person-centred care; Förmaksflimmer; Sjuksköterskeledd mottagning; Effekter; Riktlinjer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtrytmsrubbningen och är associerat med en ökad risk för morbiditet och mortalitet, samt en negativ påverkan på livskvaliteten. Förmaksflimmer är en kronisk sjukdom och står för en stor del av sjukdomsbördan både för patienterna och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Hälsoapplikationer som hjälpmedel för egenvård vid diabetes mellitus - patienters erfarenheter : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ahmad Kutaiba Hamza; Felicia Wass; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; diabetes mellitus typ 2; mobil applikationer och egenvård.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen, den är kostnadskrävande och motsvarar 10% av alla hälsoutgifter. Sjukdomen leder till flera komplikationer och kan leda till döden om den inte behandlas. LÄS MER

 5. 5. Personer med diabetes erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Gavlén; Unni Larsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; experience; self-care; Diabetes mellitus; egenvård; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes mellitus typ 1 och 2 är ett snabbt växande problem runt om i världen. Diabetes mellitus kan leda till komplikationer, till exempel diabetesrelaterade fotsår. Vid behandling av diabetes mellitus är egenvård en viktig del. LÄS MER